Kalendarium

Promocja książki "Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej" - 12 lutego 2018

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na promocję książki Karoliny Bittner, "Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej".

W dyskusji udział wezmą: dr Karolina Bittner (autorka), prof. Jerzy Eisler i red. Dariusz Michalski.

Spotkanie poprowadzi Mirosław Biełaszko.

Autorka książki gruntownie przebadała plany PZPR w dziedzinie muzyki rozrywkowej oraz ich realizację – od schyłku lat czterdziestych do końca PRL. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, w każdym z nich omówiony został inny obszar peerelowskiego przemysłu muzycznego: instytucje zajmujące się rozrywką, koncepcje i zadania partii w tym obszarze, muzyka ludowa, funkcje i znaczenie festiwali piosenki w PRL, rola radia i telewizji w upowszechnianiu muzyki rozrywkowej i kształtowaniu gustów muzycznych Polaków, funkcjonowanie przemysłu fonograficznego w Polsce Ludowej, zagadnienie cenzury wobec piosenki oraz szczególne przypadki wykorzystania piosenki przez władze PRL.

12 lutego 2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25.

 

Liczba wejść: 7766, od Data publikacji 05.02.2018