Kalendarium

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Koniec starego porządku początek nowej Europy 1848-1918-1938-1968 w Europie środkowo-wschodniej" - Nowy Targ 20-22 kwietnia 2018

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu Urzędem Miasta Nowego Targu Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

20 IV 2018 r. (PIĄTEK)

17.00    Prezentacja książki Andrása Horyego, „Martwa placówka”. Wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935–1939 oraz Gyula Csics, Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka. W dyskusji wokół publikacji wezmą udział: dr János Tischler Dyrektor Węgierskiego Instytutu  Kultury w Warszawie,  Pan Ambasador Ákos Engelmayer (1990-1995), oraz dr Wojciech Frazik Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

 

21 IV 2018 (SOBOTA)

10.00   Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

 

Wykład inauguracyjny

10.10   dr hab. Adrienne Körmendy,  Konsul Generalny Węgier w Krakowie

10.50   Przerwa kawowa

 

PANEL I Moderator: Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii UMCS)

11.00     dr hab. Anna Pachowicz (PWSZ w Tarnowie), Wspólna historia państw Europy  Środkowo-Wschodniej  na łamach „Gazety Tarnowskiej” pod koniec 1848 r.

11.20     dr Lucia Šteflová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove),  Revolučný rok 1848 v dobových dokumentoch evanjelickej cirkvi  a. v. v Uhorsku

11.40     mgr Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński), Wiosna Ludów w Galicji w kontekście ukraińskiego odrodzenia i ruchu narodowego próba harakterystyki

12.00     Dyskusja

12.15     Przerwa kawowa

 

PANEL II  Moderator: Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu)

12.30  mgr Maciej Tadeusz Mańkowski (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego), Koniec I wojny światowej i „rewolucja astrów” na Węgrzech w opinii łódzkiej prasy regionalnej

12.50  mgr Halina Kumur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / PTH o. Nowy Targ), Spod monarszego berła pod skrzydła wolności. Kształtowanie się tożsamości narodu węgierskiego do 1918 roku

13.10  mgr István Balázs (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Reakcje na Węgrzech na odrodzenie Polski w świetle prasy

13.30  Dyskusja

13.45  Przerwa obiadowa

 

PANEL III Moderator: Halina Kumur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

15.00     mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya), Orawscy twórcy Niepodległej. Orawianie odznaczeni Krzyżami i Medalami Niepodległości

15.20     Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie, Nowy Targ), Kpt. obs. Stefan Esztel (1895-1923) – Węgier z urodzenia Polak z wyboru – bohater dwóch narodów

15.40     PhDr., Róbert Arpáš Ph.D. (Katedra histórie FF UKF Nitra / Historický ústav SAV Bratislava), Zo štátneho národa národom štátotvorným. (Od požiadavky autonómie k vyhláseniu Slovenského štátu)

16.00     mgr Łukasz Grzesiczak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), „My tylko wykonywaliśmy rozkazy”, czyli jak polscy żołnierz, uczestnicy operacji Dunaj,  oceniają swój udział w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku 

16.20     Dyskusja

 

PANEL IV

Moderator: Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski)

16.30     mgr Oksana Goncharuk (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski),  „Sposoby wywierania wpływu na kształtowania świadomości społeczeństwa przez władze komunistyczną oraz polskich pisarzy w Polsce czasów stalinizacji (1948-1956)

16.50     mgr Erik Ondria (Inštitút Histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Riešenie cyperskej otázky v roku 1958 – Macmillanov plan

17.10     dr Kinga Alicja Kowalik ( Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN  w Krakowie),  ANTICHARTA – artyści, intelektualiści i ludzie pracy w obronie socjalizmu i pokoju. Kampania władz czechosłowackich przeciwko obrońcom praw człowieka -sygnatariuszom Karty 77

17.30     dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii UMCS), Solidarność Polsko-Czechosłowacka jako przykład współpracy transgranicznej opozycji antykomuni-stycznej w Europie Środkowej

17.50     Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

20.00     Kolacja i spotkanie integracyjne

 

22 IV 2018 (NIEDZIELA)

10.00   Otwarcie drugiego dnia konferencji

 

PANEL V

Moderator: Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu)

10.00     mgr Natalia Gabryś-Klus (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),  Czy polityka tylko dla mężczyzn? Działalność społeczno-polityczna kobiet ze Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX w. 

10.20     mgr Wojciech Grajewski (Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), Śląsk Cieszyński wobec akcji legionowej i zaangażowania zbrojnego po stronie Austro-Węgier w pierwszych miesiącach I wojny światowej (do kryzysu przysięgowego w Mszanie Dolnej we wrześniu 1914 roku i rozwiązania Sekcji Śląskiej NKN)

10.40     mgr Łukasz Chrobak (Muzeum-Zamek w Łańcucie), Konflikt polsko-czeski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1921

11.00     Dyskusja

11.15     Przerwa na kawę

 

PANEL VI

Moderator: Natalia Gabryś-Klus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

11.30     dr Luciána Hoptová (Inštitút histórie FF PU v Prešove, SR) Bieloruská národná republika v kontexte vnútropolitického vývoja Bieloruska

11.50     mgr Dominik Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Europa Środkowo-Wschodnia. O szczególnym związku religii i polityki

12.10     mgr Lukáš Hedmeg (Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Vplyv študentského spolku Detvan v Prahe na politickú profiláciu Milana Rastislava Štefánika

12.30     Dyskusja

12.40     Przerwa na kawę

 

PANEL VII

Moderator: Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii UMCS)

12.50     mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski, PTH o. Nowy Targ), Archeologia w badaniach architektury przełomu XIX i XX wieku. Omówienie problematyki na przykładzie prac wykopaliskowych w Bieczu i Rzeszowie

13.10     mgr Veronika Drábová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), Židia na Šariši na konci dlhého 19. storočia 

13.30     mgr Matúš Vojna (Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Z dejín michalovského pivovaru do roku 1948 

13.50     Dyskusja  

14.00     Podsumowanie i zakończenie konferencji w Sali Reprezentacyjnej       

 

Liczba wejść: 2926, od Data publikacji 16.04.2018