Kalendarium

Konferencja popularnonaukowa „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” – Kielce, 12 czerwca 2018

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej i naczelnik Delegatury IPN w Kielcach zapraszają na konferencję popularnonaukową, organizowaną w ramach obchodów ustanowionego przez Prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa, podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi.

Obrady rozpoczną się 12 czerwca 2018 r., o godz. 12:00, w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5).

Problematyka udziału mieszkańców wsi polskiej w zmaganiach o odzyskanie niepodległości oraz dyskusja na temat strat poniesionych przez prowincję podczas II wojny światowej są nieobecne w dyskursie publicznym. W związku z tym organizatorzy zdecydowali się zwrócić uwagę na aktywność obszarów wiejskich i skalę represji niemieckich, skierowanych przeciwko wsi. Do debaty zostali zaproszeni zajmujący się dziejami II wojny światowej historycy z IPN, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Podczas obrad podjętych zostanie kilka problemów badawczych. Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (UJK) zwróci uwagę na działalność chłopów i tradycję narodową w XIX i XX wieku. Z kolei dr Marek Jedynak (IPN) przedstawi wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców. Konsekwencje okupacji niemieckiej na wsi polskiej przeanalizuje Ewa Kołomańska (MWK). Za podsumowanie posłuży referat dr. Tomasza Domańskiego (IPN) na temat prób osądzenia sprawców zbrodni na wsi polskiej po II wojnie światowej.

Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy dr Katarzyny Jedynak z Muzeum Wsi Kieleckiej pt. „817. Poznaj tę historię”. Ekspozycja ukazuje niemieckie pacyfikacje wsi w ujęciu ogólnopolskim.

Konferencja popularnonaukowa „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” stanowi element – przypadających na 12 i 13 lipca 2018 r. – obchodów 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa. Podczas głównych uroczystości w Michniowie nastąpi uruchomienie zmodernizowanego portalu Martyrologia Wsi Polskich (martyrologiawsipolskich.pl). Został on przygotowany przez IPN i Muzeum Wsi Kieleckiej. Prezentuje szczegółowe informacje o wynikach działań wojennych i polityki okupacyjnej najeźdźców w latach 1939–1945 oraz społecznych i gospodarczych stratach wsi polskiej.

Liczba wejść: 5010, od Data publikacji 30.05.2018