Kalendarium

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Wybrane problemy” – Warszawa, 15–16 czerwca 2018

W dniach 15–16 czerwca 2018 odbędzie się w Warszawie ogólnopolska konferencja naukowa „Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Wybrane problemy”. Miejscem obrad będzie Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25).

Konferencja stanowi kontynuację rozważań nad dziejami warstwy ziemiańskiej w XX wieku, zapoczątkowanymi w listopadzie ubiegłego roku podczas konferencji poświęconej okresowi 1917–1921. Celem konferencji jest ujęcie tytułowego zagadnienia zarówno w kontekście strat osobowych, jak i materialnych. Przez pryzmat losów osób i rodzin omówione zostaną wątki polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne (losy dworów i pałaców, zbiorów sztuki, bibliotek, itd.), propagandowe. Współorganizatorami konferencji są Instytut Pamięci Narodowej (Biuro Badań HHistorycznych i Oddział Lublin) oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 4814, od Data publikacji 07.06.2018