Kalendarium

Promocja książki Rafała Łatki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989” – Warszawa, 15 maja 2019

„Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza na promocję książki Rafała Łatki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989".

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. Antoni Dudek (UKSW)
  • prof. Jan Żaryn (UKSW)
  • dr Rafał Łatka (BBH IPN), autor publikacji

Prowadzenie: ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW.

Spotkanie odbędzie się 15 maja (środa) o godz. 17.30 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów uszeregowanych w sposób chronologiczno-problemowy. Pierwszy z nich ma charakter rozbudowanego wprowadzenia do dalszych rozważań. Zawarto w nim opis i analizę ram instytucjonalnych oraz mechanizmów funkcjonowania poszczególnych organów wewnętrznych Episkopatu: prymasa Polski, Konferencji Plenarnej, Komisji/Rady Głównej i Sekretariatu. Cztery kolejne rozdziały poświęcono stosunkom Episkopatu z władzami i jego spojrzeniu na rzeczywistość polityczną lat 1970–1980. Rozdziały VI–IX dotyczą miejsca Episkopatu w relacjach państwo–Kościół i jego stosunku do rzeczywistości politycznej w ostatniej dekadzie PRL. Uszeregowano je chronologicznie ze względu na wydarzenia, które istotnie wpłynęły na realia działalności polskiej hierarchii kościelnej.

Liczba wejść: 42, od Data publikacji 15.05.2019