Kalendarium

Marzec 2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1
1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim z wyroku komunistycznego sądu wykonano karę śmierci na członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość:
2
Prelekcja prof. Jerzego Eislera „Marzec 1968 po pół wieku: oceny, interpretacje i manipulacje“ – Katowice, 2 marca 20182 marca 1901 roku urodził się Stefan Korboński, prawnik, działacz ruchu ludowego, żołnierz ZWZ i AK, Delegat Rządu na Kraj, poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego,
3
3 marca 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych polskich bohaterów II wojny światowej.
4
VI edycja Biegu „Tropem Wilczym”. IPN patronem edukacyjnym - 4 marca 20184 marca 1941 roku na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy wprowadzono niemiecką listę narodowościową, tzw. volkslistę.
5
5 marca 1940 roku władze ZSRR podjęły decyzję o zamordowaniu 14 700 polskich jeńców przebywających w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz tysięcy obywateli polskichIPNtv Konferencje - Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego - PANEL 5
6
Spod znaku Rodła - Berlin, 6 marca 2018Tajemnice wywiadu. Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945 - 1961 - Szczecin, 6 marca 20186 marca 1952 roku w Warszawie stracono SS-Gruppenführera Jürgena Stroopa, zbrodniarza wojennego, kierującego siłami niemieckimi tłumiącymi powstanie Żydów w getcie warszawskim oraz likwidacją getta w 1943 roku.
7
50. rocznica Marca 1968 – wydarzenia przygotowane przez IPNSpotkanie z cyklu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 7 marca 20187 marca 1909 roku urodził się Ryszard Siwiec, żołnierz AK, filozof, księgowy, który 8 września 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia dokonał samospalenia w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.
8
„Rok 1968 z perspektywy półwiecza” – panel dyskusyjny – Warszawa, 8 marca 20188 marca 1940 roku w III Rzeszy wprowadzono obowiązek noszenia przez polskich robotników przymusowych oznaczenia z literą „P”, wskazującego na narodowość.
9
9 marca 1983 roku przed sądem w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, oskarżonej o kontynuowanie działalności związkowej i organizowanie akcji protestacyjnej w grudniu 1981 roku w Stoczni Gdańskiej.
10
10 marca 1944 roku Niemcy zamordowali Emanuela Ringelbluma, historyka, twórcę podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, oraz ukrywających go Polaków.
11
11 marca 1947 roku przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie rozpoczął się proces Rudolfa Hößa, założyciela i pierwszego komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
12
Promocja albumu „Życie i śmierć dla Polski. Epopeja UBK" - Warszawa, 12 marca 201812 marca 1910 roku urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, oficer WP, dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, jeden z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego po wojnie.
13
Dyskusja „Nie tylko Kowalscy. Polacy ratujący Żydów w czasie wojny” z cyklu „Historia ze zdjęciem” – Warszawa, 13 marca 2018Dyskusja wokół publikacji Andrása Horyego „Martwa Placówka. Wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935–1939” – Warszawa, 13 marca 201813 marca 1943 roku Niemcy rozpoczęli likwidację krakowskiego getta, założonego przez nich w 1941 roku. W ciągu dwóch dni zamordowali ok. 2 tys. Żydów, a ok. 8 tys. uznanych za zdolnych do pracy przeprowadzili do obozu ZAL Plaszow.
14
O Marianie Zacharskim podczas dyskusji z cyklu „Tajemnice wywiadu” – Warszawa, 14 marca 201814 marca 1943 roku Niemcy zakończyli likwidację krakowskiego getta, założonego przez nich w 1941 roku. W ciągu dwóch dni zamordowali ok. 2 tys. Żydów, a ok. 8 tys. uznanych za zdolnych do pracy przeprowadzili do obozu ZAL Plaszow.
15
Prezentacja publikacji o Błażeju Stolarskim – Warszawa, 15 marca 2018Promocja książki „Obława augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych” - Warszawa, 15 marca 201815 marca 1944 roku Rada Jedności Narodowej, polityczna reprezentacja Polskiego Państwa Podziemnego, swego rodzaju podziemny parlament, opublikowała deklarację programową „O co walczy naród polski”,
16
„Urodziny Lalusia” – 100. rocznica urodzin sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” – Lublin–Piaski, 16–17 marca 201816 marca 1911 roku urodził się Josef Mengele, doktor medycyny i filozofii, niemiecki zbrodniarz wojenny, autor i wykonawca eksperymentów pseudomedycznych na więźniach KL Auschwitz.
17
17 marca 1918 roku urodził się Józef Franczak, „Laluś”, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku, żołnierz ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego.
18
18 marca 1943 roku Kierownictwo Walki Cywilnej ogłosiło, że szantażowanie Żydów i ukrywających ich Polaków będzie karane z całą surowością prawa.
19
20
21
22
23
Panel dyskusyjny pt. „Łódzki Marzec ’68 – wspomnienia, refleksje, interpretacje” – Łódź, 23 marca 2018Otwarcie wystawy IPN „»Żegota« — Rada Pomocy Żydom” – Katowice, 23 marca 2018
24
25
26
27
28
29
30
31