Kalendarium

Marzec 2017

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1
Monodram „Inka. Zachowałam się jak trzeba. Rzecz o Danucie Siedzikównie” w reżyserii Mileny Tejkowskiej przyjęty owacją na stojąco.Film dokumentalny "Zapora" w TVP 1 - 1 marca 2017, godz. 23.401 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim z wyroku komunistycznego sądu wykonano karę śmierci na członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość:
2
Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 marca 20172 marca 1901 roku urodził się Stefan Korboński, prawnik, działacz ruchu ludowego, żołnierz ZWZ i AK, Delegat Rządu na Kraj, poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego,
3
3 marca 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych polskich bohaterów II wojny światowej.
4
4 marca 1941 roku na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy wprowadzono niemiecką listę narodowościową, tzw. volkslistę.
5
5 marca 1940 roku władze ZSRR podjęły decyzję o zamordowaniu 14 700 polskich jeńców przebywających w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 11 000 obywateli polskich
6
„Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Spotkanie z Michałem Nowakiem – Warszawa, 6 marca 20176 marca 1926 roku urodził się Andrzej Wajda, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych, współtwórca polskiej szkoły filmowej i nurtu kina moralnego niepokoju
7
Spacer edukacyjny „Śladami zbrodni” – Warszawa, 7 marca 20177 marca 1945 roku w Milanówku pod Warszawą przypadkiem został aresztowany przez NKWD gen. August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji „Nie”.
8
Zapraszamy do udziału w projekcie „Byłem mieszkańcem miasta Stalina”Konferencja edukacyjna „Niezłomni w walce o wolność ojczyzny” – Warszawa, 9 marca 20178 marca 1940 roku w III Rzeszy wprowadzono obowiązek noszenia przez polskich robotników przymusowych oznaczenia z literą „P”, wskazującego na narodowość.
9
Arystokraci w sowieckiej niewoli – spotkanie wspomnieniowe na „Przystanku Historia” – Warszawa, 9 marca 20179 marca 1983 roku przed sądem w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, oskarżonej o kontynuowanie działalności związkowej i organizowanie akcji protestacyjnej w grudniu 1981 roku w Stoczni Gdańskiej.
10
10 marca 1985 roku zmarł Konstantin Czernienko, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Był przedstawicielem partyjnego „betonu”, niechętnego wszelkim reformom systemu.
11
11 marca 1947 roku przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie rozpoczął się proces Rudolfa Hößa, założyciela i pierwszego komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
12
12 marca 1910 roku urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, oficer WP, dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, jeden z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego po wojnie.
13
13 marca 1943 roku Niemcy rozpoczęli likwidację krakowskiego getta, założonego w 1941 roku. W ciągu dwóch dni zamordowali ok. 2 tys. Żydów, a 8 tys. uznanych za zdolnych do pracy wywieźli do obozu w Płaszowie.
14
14 marca 1943 roku Niemcy zakończyli likwidację krakowskiego getta. W ciągu dwóch dni zamordowali ok. 2 tys. Żydów, a 8 tys. uznanych za zdolnych do pracy wywieźli do obozu w Płaszowie.
15
15 marca 1944 roku Rada Jedności Narodowej, polityczna reprezentacja Polskiego Państwa Podziemnego, swego rodzaju podziemny parlament, opublikowała deklarację programową „O co walczy naród polski”,
16
16 marca 1911 roku urodził się Josef Mengele, niemiecki doktor nauk medycznych i zbrodniarz wojenny, autor i wykonawca eksperymentów pseudomedycznych na więźniach KL Auschwitz.
17
Promocja książki "Symbol Polski Walczącej" - Warszawa, 17 marca 201717 marca 1918 roku urodził się Józef Franczak, „Laluś”, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku, żołnierz ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego.
18
Imieniny Marszałka Piłsudskiego - Warszawa, 18 marca 201718 marca 1943 roku Kierownictwo Walki Cywilnej ogłosiło, że wydawanie ukrywających się Żydów Niemcom za pieniądze, tzw. szmalcownictwo, będzie traktowane jak kolaboracja i karane śmiercią.
19
19 marca 1981 roku milicja i SB siłą usunęły z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację „Solidarności”.
20
Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Bydgoszcz, 20 marca 201720 marca 1895 roku urodził się August Emil Fieldorf, generał WP, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji NIE,
21
21 marca 1943 roku Polityczny Komitet Porozumiewawczy przemianowano na Krajową Reprezentację Polityczną – organ reprezentujący główne siły polityczne Polskiego Państwa Podziemnego.
22
Wykład i spotkanie z rosyjskim historykiem i badaczem II wojny światowej Borysem Sokołowem - Kraków, 22 marca 2017Pokaz filmu „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” – Poznań, 22 marca 201722 marca 1925 roku urodziła się Halina Mikołajska, aktorka, działaczka opozycyjna w PRL, członkini Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, internowana w stanie wojennym.
23
Pokaz filmu dokumentalnego „Wygnaniec” poświęconego postaci abpa Eugeniusza Baziaka - Kraków, 23 marca 201723 marca 1981 roku w Bydgoszczy rozpoczęły się obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.
24
"Rewolucja społeczna« czy »dzika przebudowa«? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956)" - Lublin, 22-31 marca 2017 r.24 marca 1981 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w związku z tzw. wydarzeniami bydgoskimi podjęła decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 27 marca, a w przypadku braku porozumienia z władzami – strajku generalnego 31 marca.
25
25 marca 1957 roku w ramach tzw. drugiej fali wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich władze PRL i ZSRR podpisały w Moskwie umowę o terminie i trybie repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej.
26
27
28
29
30
31