Portale tematyczne

1 września '39 17 września '39

Tematem portalu jest Wrzesień '39. Można tu znaleźć kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, kalendarium kampanii wrześniowej na ziemiach polskich, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów, można także zagrać w grę tematycznie związaną z kampanią polską.

Celem portalu jest uwypuklenie faktu, że II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce, i ukazanie międzynarodowej opinii publicznej ogromu polskich ofiar poniesionych nie tylko podczas kampanii wrześniowej, ale także w okresie całej II wojny światowej.

1wrzesnia39.pl     17wrzesnia39.pl

Liczba wejść: 12937, od Data publikacji 18.04.2016