Portale tematyczne

  • Portal IPN poświęcony III pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski Portal IPN poświęcony III pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski więcej
  • zagonczyk.ipn.gov.pl zagonczyk.ipn.gov.pl Przywracaniu pamięci postaci Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” poświęcona jest wydana w IPN broszura Izabeli Brzezińskiej (z d. Rychert). To głównie dzięki tej publikacji oraz przy ogromnej pomocy merytorycznej prof. Piotra Niwińskiego mogła powstać strona IPN o Feliksie Selmanowiczu „Zagończyku”. Zapraszamy na www.zagonczyk.ipn.gov.pl. więcej
  • Ksiądz Kazimierz Jancarz (1947-1993) Ksiądz Kazimierz Jancarz (1947-1993) W zaszczytnym gronie księży nazwanych kapelanami „Solidarności” ks. Kazimierz Jancarz dał się zapamiętać jako kapłan wielkiej odwagi i charyzmy. Jego pomysłowość, entuzjazm i pracowitość miały przemożny wpływ na całe otoczenie, zarażały innych wolą działania. Takie było podejście księdza Jancarza do posługi duszpasterskiej, do niesienia pomocy prześladowanym, do wychowania patriotycznego, do każdego przedsięwzięcia służącego dobru wspólnemu. więcej
  • wybory1947.pl wybory1947.pl Zapraszamy na portal tematyczny IPN. Wybrane źródła nie tylko przedstawiają przebieg wyborów, ale odsłaniają także kulisy przygotowań do ich przeprowadzenia. Pokazują skalę i metody represji komunistycznych wymierzonych w członków i sympatyków kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka ugrupowania, a także działania podejmowane wobec zbrojnego podziemia niepodległościowego. więcej
  • Od niepodległości do niepodległości Wszystkie cyfrowe zasoby Instytutu Pamięci Narodowej są dostępne w nowej, przejrzystej formie pod adresem http://www.polska1918-89.pl/. To ponad 2000 artykułów, filmów, e-booków i książek połączonych z kompendium „Od niepodległości do niepodległości” – najpopularniejszą książką o najnowszej historii Polski. więcej
  • Polskie Państwo Podziemne Na portalu www.ppp.ipn.gov.pl można znaleźć materiały poświęcone historii Polskiego Państwa Podziemnego, w tym: rys historyczny, Testament Polskiego Państwa Podziemnego, sylwetki przywódców, relacje świadków, filmy z wypowiedziami historyków na temat Polskiego Państwa Podziemnego oraz zapisy konferencji naukowych. więcej
  • Danuta Siedzikówna „Inka” Znajdziemy tu biografię bohaterskiej sanitariuszki, tekst o 5. Wileńskiej Brygadzie AK, a także zdjęcia i dokumenty. więcej
  • Polskie podziemie Strona www.polskiepodziemie.pl zawiera ogromny zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny sposób ukazują istotę Polski podziemnej. Uzupełnieniem tych materiałów są teksty historyków z lubelskiego oddziału IPN, zawierające informacje o sensie i działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji. więcej
  • Obława Augustowska Obława Augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach dokonana przez Sowietów. 592 osoby związane z polskim podziemiem akowskim na tym terenie wywieziono w nieznanym kierunku i zamordowano. Na portalu www.oblawaaugustowska.pl można znaleźć wyniki dotychczasowych badań naukowych nad przebiegiem Obławy, listy ofiar, ich zdjęcia, filmy, mapy, a także informacje o stanie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. więcej
  • Wilcze tropy Wilczetropy.ipn.gov.pl to portal o Mazowszu i Podlasiu w ogniu w latach 1944-1956. Tamtejsze powojenne podziemie niepodległościowe było kontynuacją działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej i naturalną konsekwencją wyborów, jakich dziesiątki tysięcy konspiratorów dokonało na początku wojny. Na portalu chcemy przedstawić ich losy, a także nasze propozycje edukacyjne; publikacje, mapy, teksty piosenek i trasy rajdów historycznych. więcej

Wybierz Strony