Nawigacja

Biblioteka cyfrowa

Regulamin Biblioteki Cyfrowej

1. Biblioteka Cyfrowa IPN udostępnia materiały w celu:

  • realizacji zadań nałożonych w ramach art. 53 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • umożliwienia powszechnego i nieograniczonego dotarcia do efektów pracy Instytutu Pamięci Narodowej

2. W Bibliotece Cyfrowej IPN umieszczone są dzieła, które podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

3. Użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu do wydawnictw umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej IPN

4. Wydawnictwa mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych i edukacyjnych.

5. Wydawnictw dostępnych na stronach Biblioteki Cyfrowej IPN nie można zmieniać, drukować, powielać, publikować

6. Wydawnictwa dostępne na stronach Biblioteki Cyfrowej IPN nie mogą być wykorzystywane w przedsięwzięciach komercyjnych

7. Warunkiem skorzystania z wydawnictw dostępnych na stronach Biblioteki Cyfrowej IPN jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Liczba wejść: 102223, od Data publikacji 19.06.2015
do góry