Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (3)/2006

Spis treści:
 
I. Metodologia

• Paweł Drzymała – Charakterystyka kartoteki zagadnieniowej na podstawie materiałów Wydziału „C” KW MO w Poznaniu


II. Struktury

• Janusz Borowiec – Wojskowy sąd Garnizonowy w Przemyślu

• Rafał Leśkiewicz – Organizacja i działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946-1955)

• Jacek Żurek – Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944-1953)

• Łucja Marek – Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962-1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania

• Piotr Chmielowiec – Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie w latach 1944-1956


III. Artykuły i dokumenty

• Tomasz Balbus – „Zgodnie z instrukcją spotkałem się...” Konfidenci SB wobec prezesa II Zarządu Głównego WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego (wybór raportów agentury z lat 1957-1974)

• Dariusz Iwaneczko, Jolanta Tarnawska – „Ksiądz z nami współpracuje, a my księdzu pomożemy”. Stenogram werbunku księdza przez SB, 4 grudnia 1978 r.

• Ryszard Terlecki – Rozstanie po latach. Agent „Las” i „Antoni” na Uniwersytecie Jagiellońskim

• Tadeusz Ruzikowski – Osobowe Źródła informacji wydziałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa Komendy Stołecznej MO w latach 1981-1983


IV. Biogramy

• Andrzej Przewoźnik – Jan Frey-Bielecki (1916-1994), szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie

• Piotr Gontarczyk – Grzegorz Korczyński (1915-1971), generał, wiceminister, Bezpieczeństwa Publicznego i obrony narodowej

• Mariusz Krzysztofiński – Ludwik Andrzej Szenborn (1915-1990), członek GL, agent sowieckiego wywiadu, podpułkownik UB


V. Recenzje

• Aleksander Drozdowski, Wacław Dubiański – Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-1946, Katowice 2004

• Ryszard Oleszkowicz, Dariusz Iwaneczko – Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956, Rzeszów 2004

• Andrzej L. Sowa – Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949-1950, wybór i oprac. Łukasz Kamiński, Warszawa 2004

• Zbigniew K. Wójcik, Bohdan Łukaszewicz – Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000


VI. Bibliografia

• Wojciech Frazik – Publikacje proweniencji MBP–KdsBP–MSW przechowywane w Oddziałowych Biurach Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 44209, od Data publikacji 21.10.2013