Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (5)/2007

SPIS TREŚCI
 
 

Metodologia

Wojciech Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej

Monika Komaniecka, Osobowe źródła informacji w technice operacyjnej

 

Struktury

Tomasz Balbus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Legnicy (maj–grudzień 1945 r.). Struktura, kadry, działalność

Krzysztof Szwagrzyk, Obsada personalna Informacji Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945–1956

 

Artykuły

Krzysztof Szwagrzyk, Działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego przeciwko oddziałowi Franciszka Olszówki ps. „Otto” (23 grudnia 1945 – 23 lutego 1946 r.)

Dariusz Węgrzyn, Dzieje pewnego werbunku. UB wobec Jerzego Kurcyusza w latach 1947–1956

Mirosław Sikora, Kierunki działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec inteligencji technicznej na przykładzie kadry naukowej Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej

Janusz Wróbel, Jerzy Kosiński a tajne służby

Sławomir M. Nowinowski, Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe

 

Dokumenty

Janusz Borowiec, Nadużycia funkcjonariuszy więzienia w Rzeszowie w świetle raportu naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie z listopada 1949 r.

Paweł Skubisz, Casus Barana – rzecz o defraudacji funduszu operacyjnego SB

Paweł Piotrowski, Formy działalności operacyjnej wywiadu cywilnego PRL. Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW z 1972 r.

Sławomir Cenckiewicz, „Endekoesbecja”. Dezintegracja Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w latach 1982–1986

 

W oczach własnych

Maciej Korkuć, „Moje bezpieczniackie wojsko…”. Początki władzy komunistycznej w oczach płk. UB Józefa Jurkowskiego

 

Biogramy

Jerzy Bednarek, Zygmunt Lercel (1921–1950), agent Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego

Ewa Leniart, Eustachy Roman Lech (1919–1991), prokurator WPR w Rzeszowie i Lublinie, sędzia WSR w Rzeszowie, adwokat

Wojciech Frazik, Marian Stróżyński vel  Marian Reniak (1922–2004), „agent wszechstronnie sprawdzony”, funkcjonariusz SB, literat

Paweł Tomasik, Adam Pietruszka (ur. 1938), zastępca dyrektora Departamentu IV MSW

Aneta Nisiobęcka, Tadeusz Czyżewski (ur. 1940), zastępca naczelnika Wydziału VII Biura „B”, naczelnik Wydziału XII Biura „B” MSW

 

Recenzje

Zbigniew K. Wójcik, Krzysztof Sidorkiewicz, Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Toruń 2005

Piotr Gontarczyk, Oleg Borysowicz Mozochin, Prawo na represii. Wniesudiebnyje połnomoczija organow gosudarstwiennoj biezopasnosti (1918–1953), Moskwa–Żukowskij 2006

 

Listy do redakcji

Leszek Pawlikowicz, W odpowiedzi Panu Tomaszowi Balbusowi

 

Wykaz skrótów

Noty o Autorach
 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 45091, od Data publikacji 21.10.2013