Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (6)/2008

SŁOWO WSTĘPNE
 
Struktury

Tomasz Balbus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworze – struktura, kadry, działalność (maj – grudzień 1945)
 

Aparat Bezpieczeństwa a Kościoły

Grzegorz Bębnik, Od „Górala” do „Gustawa” – zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (szkic problemu)

Mariusz Krzysztofiński, Krzysztof Sychowicz, W kręgu „Bizancjum”

Artur Brożyniak, Sprawa księdza Jana Lewiarza

Adam Dziurok, „W matni” – kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa
 

Artykuły

Jarosław Syrnyk, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec mniejszości rosyjskiej i tzw. Środowiska białogwardyjskiego

Krzysztof Pogorzelski, Krzysztof Sychowicz, TW „Kastuś” i Służba Bezpieczeństwa a środowisko białoruskie na Białostocczyźnie
 

Dokumenty

Milena Przybysz, „Wczoraj była w Nowej Hucie straszna awantura...”

Piotr Rybarczyk, „…każdego klerykała z milicji będziemy pędzić!”. Zwalczanie praktyk religijnych wśród funkcjonariuszy KW MO w Bydgoszczy po Październiku

Łucja Marek, Zwalczanie „klerykalizmu” wśród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa katowickiego po Październiku ’56

Krzysztof Kolasa, Likwidacja placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi

Igor Hałagida, Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów milenium chrztu Rusi w Polsce w 1988 r.
 

W oczach własnych

Wojciech Frazik, Wojenne losy Jana Emila Karpińskiego (Emanuela Alberga)
 

Biogramy

Filip Musiał, Józef Schiller (1931–1999), oficer Informacji Wojskowej, funkcjonariusz Wydziału III i IV Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, szef SB w województwie nowosądeckim i tarnowskim

Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Józef Czaplicki vel Izydor Kurtz (1911–1985), działacz komunistyczny, partyzant, dyrektor Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Balbus, Zbigniew Nawrocki, Władysław Śliwa vel Stanisław Imiołek (1919–1976), bojówkarz PPR/AL, organizator i kierownik WUBP w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, funkcjonariusz MBP/MSW
 

Recenzje

Marek Lasota, Martyrologium czy zbiór biografii? Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989

Ryszard Oleszkowicz, Jan Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007

Krzysztof Szwagrzyk, Joanna Żelazko, „Ludowa” sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, Łódź 2007

Piotr Gontarczyk, Henryk Dasko, Dworzec Gdański. Historia niedokończona, Kraków 2008

Sławomir Cenckiewicz, Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008
 

Wykaz skrótów
 
Noty o Autorach

 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 43995, od Data publikacji 21.10.2013