Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (7)/2009

SPIS TREŚCI
 
Metodologia

Bartosz Kapuściak, Podsystem informatyczny ewidencji „DOWÓD-KW1”w Wojskowej Służbie Wewnętrznej
 

Struktury

Tomasz Pączek, Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1954

Michał Wenklar, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945–1955. Struktura i główne kierunki działań operacyjnych

•Leszek Pawlikowicz, Struktura, kadry oraz baza agenturalno-logistyczna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle w latach 1945–1948 według meldunków i sprawozdań wewnątrzresortowych

Szymon Hermański, Struktura organizacyjna i zakres działania Biura „B” (obserwacji) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach osiemdziesiątych
 

Artykuły

Piotr Gontarczyk, Aleksander Kwaśniewski w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Fakty i interpretacje

Sebastian Ligarski, Agentura we Wrocławskim Teatrze Pantomimy

•Jarosław Syrnyk, Służba Bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w.
 

Dokumenty

Alicja Kulecka, Tadeusz Paweł Rutkowski, Archiwa w świetle doniesień TW „Zyga” (Zygmunta Kolankowskiego)

Filip Musiał, Zeszyt esbeka. Notatki sierż. Jana Brzozowskiego z kursu operacyjnego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SB (14 X – 15 XI 1974 r.)

Daniel Wicenty, Socjologia w służbie SB?
 

W oczach własnych

Marcin Kasprzycki, Oświadczenie kpt. Józefa Muniaka, funkcjonariusza Departamentu III Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
 

Biogramy

Paweł Fornal, Michał Barć (1903–1979), żołnierz ZWZ-AK, informator, agent celny, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimach „Andrzej” i „Bąk”

•Krzysztof A. Tochman, Michał Fijałka (1915–1983), cichociemny, żołnierz AK, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie „Osiecki”

Piotr Kardela, Roland Kiewlicz (1911–1984), oficer wywiadu w II RP, dziennikarz, tajny współpracownik SB o pseudonimie „Lemiesz”

Sławomir Poleszak, Wacław Topolski (1906–1987), działacz SN, żołnierz NOW i AK, „agent wykwalifikowany i zdolny do wykonania poważnych zadań”

Joanna Dardzińska, Konrad Królik (1931–2001), naczelnik Wydziału „W” WUSW we Wrocławiu
 

Bibliografia

Anna Zechenter, Publikacje Urzędu Pełnomocnika ds. Akt Stasi byłej NRD. Bibliografia selektywna

Bibliografia zawartości „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” od t. 1/1/2004 do t. 1/6/2008
 

Wykaz skrótów

Noty o Autorach
 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 44643, od Data publikacji 21.10.2013