Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

nr 3/2002

 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 3 2002
  Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 3 2002

KALENDARIUM IPN

ROZMOWY BIULETYNU

 • O EMIGRACJI I POLONII. Ze Sławomirem Cenckiewiczem i Januszem Wróblem rozmawia Barbara Polak
 • ŻYLIŚMY NADZIEJĄ. Z byłym Prezydentem Rzeczypospolitej Ryszardem Kaczorowskim rozmawia Tomasz Danilecki

PRAWO I HISTORIA

 • Tomasz Danilecki - DEPORTACJE LUDNOŚCI CYWILNEJ Z BIAŁOSTOCCZYZNY

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Jarosław Neja - POLACY W MANDŻURII
 • Tadeusz Kopyś - UCHODŹCY POLSCY NA WĘGRZECH W LATACH 1939-1944
 • Łukasz Kamiński - POLACY W BERLINIE
 • Jan Żaryn - KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC POWOJENNEJ EMIGRACJI (1945-1989)
 • Maciej Pawlak - WSPÓŁPRACA WYWIADOWCZA EMIGRACJI POLSKIEJ W LONDYNIE Z PAŃSTWAMI ZACHODNIMI W LATACH 1945-1954
 • Jerzy Eisler - FALE EMIGRACJI ŻYDOWSKIEJ Z POWOJENNEJ POLSKI
 • Dariusz Stola - MILION STRACONYCH POLAKÓW
 • Artur Ossowski - OBÓZ POLSKI W NIEDERLAHSTEIN W LATACH 1945-1946
 • Kornelia Banaś, Adam Dziurok - ŚLĄZAK DO WYSIEDLENIA

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • "CZY TO JUŻ POLSKAω"
 • Tomasz Rochatka - POLSKI "KUŁAK" W KAZACHSTANIE

WYSTAWY

 • Wojciech Trębacz - STRACENI NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 1945-1956

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 79256, od Data publikacji 01.03.2002