Nawigacja

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

nr 10/2002

 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 10 2002
  Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 10 2002

KALENDARIUM IPN

ROZMOWY BIULETYNU

 • O KULTURZE W PRL z Jerzym Eislerem i Ryszardem Terleckim
  rozmawia Barbara Polak

PRAWO I HISTORIA

 • Jerzy Kułak – INŻYNIEROWIE DUSZ

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Agnieszka Łuczak – "OBSTAJĘ PRZY STANOWISKU, ŻE CHODZI TU O POMNIK POLITYCZNY..."
 • Małgorzata Ptasińska – KULTURA POLSKA W "KULTURZE" PARYSKIEJ
 • Piotr Chruszczyński – POLSKI PARYŻ 1981 –1989
 • Małgorzata Ptasińska – CO Z TĄ AKADEMIĄωω
 • Jacek Żurek – POMPA FUNEBRIS (TROCHĘ PLOTECZEK O POGRZEBACH)
 • Stanisław Jankowiak – ROZLICZENIE Z SOCREALIZMEM – VII ZJAZD ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
 • Tomasz Toborek – POCZĄTKI BIG-BEATU W PRASIE PRL
 • Agnieszka Rogulska – STASZEK STASZEWSKI – POETA PODZIEMIA ERY GOMUŁKOWSKIEJ
 • Krzysztof Madej,Jacek Żurek – ZATRUTA HISTORIA – OLIMPIADA HISTORYCZNA AD 1977
 • Grzegorz Majchrzak – HITY Z MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • Marian Maciejewski – "PROSZĘ PANA, DOKĄD JEDZIEMYω DOKĄD PAN NAS WIEZIEω"

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 82153, od Data publikacji 01.10.2002
do góry