Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

nr 3/2004

 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 3 2004
  Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 3 2004

KALENDARIUM IPN

Rozmowy Biuletynu:

 • „Zwalczani i koncesjonowani. O mniejszościach wyznaniowych w PRL” – z Kazimierzem Urbanem rozmawia Barbara Polak

 • „Dziel i rządź. O polityce wobec Kościołów protestanckich w PRL” – z Ryszardem Michalakiem rozmawia Barbara Polak

Komentarze historyczne:

 • Konrad Białecki – „Lepsi katolicyω”

 • Jerzy Rzędowski – „Najdłuższa konspiracja PRL”

 • Jan Miłosz – „Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce”

 • Aleksandra Namysło – „Tchórzeω Szpiedzyω Wywrotowcyω”

 • Alfred J. Pogorzelski – „Polscy Tatarzy”

Prawo i historia:

 • Ewa Rogalewska – „Sprawa Fritza Friedla”

Dokumenty:

 • Arkadiusz Małyszka – „Ewangelickie pozostałości w Poznańskiem”

 • Łukasz Kamiński – „Głos humanisty”

 • Bogusław Kopka, Krzysztof Madej – „NIK za kratami”

 • Grzegorz Majchrzak – „Zneutralizować Kuklińskiego”

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 51154, od Data publikacji 01.03.2004