Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

nr 8-9/2004

 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8-9 2004
  Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8-9 2004

KALENDARIUM IPN

Rozmowy Biuletynu:

 • „Powstanie w eterze” – dyskusja z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Edmunda Baranowskiego, Małgorzaty Baruckiej, Adama Drzewowskiego, Jerzego Eislera, Krzysztofa Górskiego, Jerzego Kaniewicza, Stefana Kruczkowskiego, Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Grzegorza Majchrzaka i Jacka Sawickiego

Komentarze historyczne:

 • Witold Kulesza – „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – wrzesień 1939”

 • Tomasz Chinciński – „Niemiecka dywersja we wrześniu 1939 r. w londyńskich meldunkach”

Archiwalne fotografie:

 • „Inwigilacja na cmentarzu”

Komentarze historyczne:

 • Piotr Niwiński – „Przed Warszawą było Wilno”

 • Piotr M. Majewski – „Największa bitwa miejska II wojny światowej”

 • Marek Getter – „Straty ludzkie i materialne w Powstaniu Warszawskim”

 • Ryszard Bzinkowski – „Prasa Powstania Warszawskiego”

 • Waldemar Grabowski – „Kalkstein i Kaczorowska w świetle akt UB”

 • Aneta Nisiobęcka – „Mauzer za wiersz”

 • Katarzyna Zimowiska-Grabarczyk – „Wizytacja”

Relacje i wspomnienia:

 • Tadeusz Ruman – „Z pomocą Walczącej Warszawie”

Dokumenty:

 • Wojciech Polak – „Z Kuroniem o gospodarce”

 • Antoni Dudek – „Scenariusz Kuronia”

Wystawy:

 • Kazimierz Krajewski – „Dni Powstania – Warszawa 1944”

 • Paweł Kosiński, Piotr Łysakowski – „Z największą brutalnością. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce w 1939 r.”

Recenzje:

 • Winfried Lipscher – „Niemiecki Sprawiedliwy i Powstanie Warszawskie”

 • Piotr Chojnacki – „Powstańcze wspomnienia”

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 73818, od Data publikacji 01.08.2004