Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

nr 7/2011

Nawet socjalizm miał swoją polską wersję – na łamach najnowszego „Biuletynu IPN” o rozwoju ruchu socjalistycznego w Polsce napisał prof. Włodzimierz Suleja. W numerze Czytelnicy znajdą także tak ciekawe sylwetki socjalistów jak Henryk Sławik, znany z ratowania Żydów w czasie wojny na niespotykaną skalę. Lipcowy numer otwiera rozmowa z dr. Łukaszem Kamińskim, nowym prezesem IPN.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy dodatek – płytę DVD z filmem dokumentalnym „PODSŁUCHANE ŻYCIE” o Janie Józefie Lipskim.

Zachęcamy do lektury (stron 108, cena 9 zł).

SPIS TREŚCI

ROZMOWY BIULETYNU

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Włodzimierz Suleja – Socjalizm po polsku
 • Maciej Żuczkowski – Socjaliści polscy w „wojnie o całe jutro świata”
 • Michał Trębacz – Bund – Międzynarodówka – PPS. Historia współzależno-ści
 • Adam Dziuba – Socjaliści z „Czerwonego Zagłębia” w latach 1945–1948

SYLWETKI

 • Marek Gałęzowski – Socjaliści w walce z Niemcami. Konstanty Jagiełło i Szymon Joffe
 • Andrzej Zawistowski – Dziewiętnastowieczny socjalista
 • w dwudziestowiecznej rzeczywistości. Edward Lipiński (1888–1986)

DOKUMENTY

 • Norbert Wójtowicz – Polscy socjaliści w Niemczech wobec Sierpnia

ROCZNICE

 • Piotr Łysakowski – Mord na profesorach lwowskich – lipiec 1941. W siedemdziesiątą rocznicę zbrodni
 • Sławomir Kalbarczyk – Kazimierz Bartel: ostatnia ofiara zbrodni na profeso-rach lwowskich w lipcu 1941 r.
 • Magdalena Zapolska-Downar, Leszek Próchniak – „Czuliśmy się wtedy wolni”. Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich w Łodzi

POLEMIKI

 • Andrzej W. Kaczorowski – Samochwała, czyli Balazs i Kacała

WYDARZENIA
 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 48392, od Data publikacji 01.09.2011