Nawigacja

Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 9/2017

Wrześniowy numer „Biuletynu IPN” został poświęcony Górnemu Śląskowi, regionowi szczególnemu na mapie Polski. W sprzedaży już od 31 sierpnia.

W okresie II Rzeczypospolitej województwo śląskie posiadało najmniejszą powierzchnię i miało największe znaczenie dla gospodarki odradzającej się Niepodległej. Poza tym cieszyło się dużą autonomią – posiadało własny parlament i odrębne regulacje prawne w wielu dziedzinach.

W czasie okupacji zostało wcielone do Rzeszy, a jego ludność stała się celem bezwzględnej polityki narodowościowej – Polacy byli poddani brutalnym represjom i ginęli w masowych egzekucjach, a tych, których uznano za nadających się do zniemczenia wpisywano na Niemiecką Listę Narodowościową. O ruchu oporu w tym kontekście pisze Ewa Koj w materiale „Z folkslistą przeciwko Niemcom”. Natomiast o powojennym podziemiu zbrojnym traktują teksty Dariusza Węgrzyna i Adama Dziuby „Nie tylko »Bartek«” i „Przeciwko »gangrynie bolszewickiej«”.

Piszemy też o tym, jakie były dzieje tego regionu pod rządami komunistów. Konfrontujemy prawdziwe realia życia w tej „przemysłowej niecce” z obrazem lansowanym w czasach propagandy sukcesu. W „Ludziach wolności” przypominamy ks. Franciszka Blachnickiego, twórcę ruchu Światło-Życie.

W numerze znajdziemy też sylwetkę Jarosława Marka Rymkiewicza, a w naszym stałym cyklu „Polskie rodziny” – historię bohaterskich członków rodziny Krzyżowskich z Tychów.

Do „Biuletynu IPN” dołączono płytę DVD z filmem „Prorok nie umiera. Ks. Franciszek Blachnicki” w reżyserii Adama Kraśnickiego.

Biuletyn dostępny jest od 31 sierpnia w placówkach Poczty Polskiej, w sieci Empik oraz w księgarniach IPN w Warszawie.

   

   


SPIS TREŚCI

Śląsk

 • Lech Krzyżanowski – Pierwsze lata województwa śląskiego w II RP         
 • Grzegorz Bębnik – Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski                    
 • Mirosław Węcki – Kwestia  folkslisty na Górnym Śląsku        
 • Ewa Koj – Z folkslistą przeciwko Niemcom       
 • Adam Dziuba – Przeciwko „gangrynie bolszewickiej”. Podziemie poakowskie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1947        
 • Dariusz Węgrzyn – Nie tylko „Bartek”. Powojenna konspiracja narodowa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim     
 • Krzysztof Tarka – Październik ´56 w Opolu     
 • Adam Dziuba – W poszukiwaniu lepszego życia.
 • Katowickie w PRL – obszar migracji         
 • Jarosław Neja – Matecznik komunistów czy region buntu?     
 • Bogusław Tracz – Niezrealizowane postulaty. Strajkowe lato 1988 roku w województwie katowickim     

Polskie rodziny

 • Agnieszka Ociepa-Weiss – Krzyżowscy. Polscy bohaterowie z Tychów      

Komentarze historyczne

 • Justyna Błażejowska – Jarosława Marka Rymkiewicza arcypolskie rozmowy      

Ludzie wolności

 • Andrzej Grajewski – Twórca ruchu Światło-Życie. Ks. Franciszek Blachnicki    

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 5108, od Data publikacji 31.08.2017
do góry