Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 10/2017

Główny temat numeru to przewrót bolszewicki dokonany w 1917 r. w Rosji, zwany niegdyś Wielką Rewolucją Październikową.

O technologii błyskawicznego zdobywania władzy przez Lenina i garstkę komunistów mówi niebanalnie prof. Jörg Baberowski. Obiecali masom pokój, awans społeczny, ziemię i chleb, zaś wobec niezadowolonych rozpętali niewyobrażalny terror, przekonani, że wszystkie społeczne, kulturalne i religijne problemy można raz na zawsze usunąć przy użyciu przemocy. Jednym z miejsc eksterminacji „wrogów” był wzorcowy łagier założony na Wyspach Sołowieckich.

Przywołujemy sylwetki kilkunastu czerwonych Polaków – z Dzierżyńskim i Mienżynskim na czele – uczestników rewolucji w Piotrogrodzie; większość z nich zginęła później w trybach Wielkiego Terroru lat trzydziestych. Szerzej poznajemy Stanisława Redensa, odpowiedzialnego za „wykonanie planu obowiązkowych dostaw zboża” na Ukrainie, wskutek czego zmarło z głodu kilka milionów ludzi. Wielki Terror pochłonął też „zwykłych” Polaków, osiadłych w syberyjskim Białymstoku.

Zastanawiamy się także, czy upadek komunizmu w Rosji ma związek z wypełnieniem obietnic zawartych w objawieniach Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. Esej o Karolu Wędziagolskim ukazuje polskiego ziemianina, który przyłączył się do białogwardzistów, a swoje perypetie w rewolucyjnej Rosji opisał w znakomitych pamiętnikach.

W numerze przypominamy też jednego z ostatnich polskich męczenników komunizmu – ks. Jerzego Popiełuszkę, o którym opowiada m.in. jego przyjaciel ks. Antoni Poniński, obserwator na toruńskim procesie zabójców księdza.

Piszemy o jednym z wybitnych ludzi odzyskanej przez Polskę wolności – Antonim Macierewiczu.

Do numeru dołączono płytę DVD z filmem Rafała Wieczyńskiego Popiełuszko. Wolność jest w nas.

W sprzedaży od 16 października.

   

   


SPIS TREŚCI

Bolszewicki przewrót

 • Potworna katastrofa. Rewolucja bolszewicka i wojna domowa w Rosji. Z prof. Jörgiem Baberowskim, znawcą Rosji i Związku Sowieckiego, rozmawia Filip Gańczak
 • Marek Klecel – Karol Wędziagolski. Świadek dwóch rewolucji
 • Borys Sokołow – Jak rewolucja pożarła swoje polskie dzieci
 • Wadim Zołotariow – Stanisław Redens – Polak, czekista, szwagier Stalina
 • Anna Zechenter – Zagłada syberyjskiego Białegostoku
 • Andrzej Grajewski – Fatima a Rosja. Między mistyką a historią
 • Adam Hlebowicz – Wyspy Sołowieckie – wzorzec systemu Gułag

Polskie rodziny

 • Marcin Zwolski – Testament zza grobu

Ksiądz Jerzy

 • Milena Kindziuk – Męczeńska noc
 • Zdawało się im, że go unicestwili… O procesie toruńskim z ks. Antonim Ponińskim rozmawia Katarzyna Maniewska
 • Jakub Gołębiewski – Bezpieka szuka siebie

Ludzie wolności

 • Justyna Błażejowska – Antoni Macierewicz a Trzecia Niepodległość

Tu byłem

 • Zofia Czaplicka – Wspomnienie z Powstania

Film

 • Dariusz Walusiak – „Na śmierć pójdę chętnie”. Ksiądz Władysław Gurgacz

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 7542, od Data publikacji 11.10.2017