Nawigacja

Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 3/2018

Marcowy numer poświęcony jest polskim bohaterom – poszukiwanym i odnajdywanym przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka i Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w kilkudziesięciu miejscach kaźni i na cmentarzach w Polsce, na Białorusi i na Litwie. Prace ekshumacyjne i identyfikacyjne opisują ci, którzy je prowadzą: archeolodzy, lekarze, antropolodzy i historycy.

Poszukiwanie i godne uhonorowanie osób, które oddały życie w walce o niepodległość kraju i wolność jego obywateli, stanowi obowiązek każdego państwa dbającego o swoją historię, zachowanie narodowej tradycji i kształtowanie postaw patriotycznych. Skazani na zapomnienie i wieczną hańbę, żołnierze powojennej konspiracji antykomunistycznej odzyskują należne im miejsce w zbiorowej świadomości.

Ucząc o ofiarach zbrodni komunizmu, o poszukiwaniu ich grobów, afirmujemy fundamentalne wartości, takie jak wolność, niepodległość, prawda, poszanowanie człowieka i jego praw, także po jego śmierci – czyli te pojęcia naszej cywilizacji, na których powinna opierać się edukacja.

Prezentujemy sylwetki bohaterów wielkich i znanych – jak gen. August Emil Fieldorf „Nil” czy płk Łukasz Ciepliński, ale także mniej znanych – jak 22 osoby odnalezione niedawno.

Do numeru dołączono DVD ze spektaklem telewizyjnym Jana Komasy Golgota wrocławska, filmem Arkadiusza Gołębiewskiego Polska szuka bohaterów oraz Piosenkami Wyklętych.

Dyskusja o książce Dariusza Jarosińskiego „Ta nasza wolność. Reportaże historyczne” oraz prezentacja „Biuletynu IPN” 3/2018 – Warszawa, 28 lutego 2018

     

   

SPIS TREŚCI

Polska szuka bohaterów

 • Krzysztof Szwagrzyk – Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę… Badania i prace ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
 • Łukasz Szleszkowski – Oględziny sądowo-lekarskie szczątków odnalezionych na warszawskiej „Łączce”
 • Kamila Sachnowska – Po co uczyć o „Łączce”?
 • Tomasz Borkowski – Kwatera 45 N na cmentarzu Bródnowskim
 • Artur Piekarz – Miejsce pochówku ofiar więzienia na Zamku w Lublinie w latach 1944–1954
 • Adam Kondracki – Na katowickich Panewnikach
 • Michał Nowak, Dominika Siemińska, Leon Popek – Prace Wydziału Kresowego na Białorusi i Litwie
 • Marta Brzozowska-Smolańska – Droga do identyfikacji
 • Kazimierz Krajewski – Piosenki i pieśni Żołnierzy Wyklętych. Historia wydobywania z niepamięci
 • Jadwiga Szumniak-Zdonek – De profundis

Sylwetki

 • Anna Zechenter – Generał „Nil” [August Emil Fieldorf]
 • Zbigniew K. Wójcik – Łukasz Ciepliński – między legendą a rzeczywistością
 • Bohaterowie odnalezieni

Komentarze historyczne

 • Paweł Sztama – Twarze pionu śledczego MBP
 • Monika Komaniecka-Łyp, Tomasz Maniewski, Radosław Poboży – Pluskwy w hotelu, cień na ulicy

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 13291, od Data publikacji 20.02.2018
do góry