Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 5/2018

Majowy numer „Biuletynu IPN” otwierają dwa teksty o Józefie Piłsudskim – twórcy Niepodległości i pogromcy bolszewików.

Głównym tematem numeru są dzieje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przedstawiamy: szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka; nowe spojrzenie na ewakuację Armii Polskiej z ZSRS do Iranu; polskich lotników w operacji „Jubilee”; rejsy niszczyciela ORP „Orkan”; nieco zapomnianego żołnierza Legionów, a potem generała Romana Szymańskiego. Blok tekstów o PSZ na Zachodzie uzupełnia spojrzenie na powojenne dylematy żołnierzy Armii Andersa.

Sięgając do historii PRL-u ukazaliśmy kampanię antysemicką w ludowym Wojsku Polskim i pełen dramatycznych zwrotów życiorys Władysława Sadowskiego, powstańca warszawskiego, który po wojnie był bliskim komunistycznej władzy naukowcem, a później doradcą ekonomicznym „Solidarności”.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem Szlakiem Pierwszej Pancernej. Tym szlakiem wyruszyli polscy motocykliści zafascynowani niezłomną walką Dywizji gen. Maczka.

W sprzedaży od 15 maja 2018 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.


SPIS TREŚCI

Ojcowie niepodległości

 • Włodzimierz Suleja – Józef Piłsudski – twórca Niepodległej
 • Marek Gałęzowski – Czy Piłsudski mógł w 1920 roku powstrzymać bolszewizm?             

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

 • Juliusz S. Tym – Polska 1. Dywizja Pancerna 1942–1947
 • Sławomir Kalbarczyk – Ewakuacja Armii Polskiej do Iranu – nowe spojrzenie
 • Jerzy Kirszak – Idziemy w pełen chwały bój. Generał Roman Szymański (1895–1974)
 • Wojtek Matusiak – Polscy lotnicy w operacji „Jubilee”
 • Krzysztof Kaczmarski – Jak słowo „Bóg” wróciło na sztandary Wojska Polskiego
 • Teodor Gąsiorowski – Trzy rejsy niszczyciela ORP „Orkan”
 • Bartosz Bolesławski – Powojenne dylematy żołnierzy Andersa

Komentarze historyczne

 • Paweł Piotrowski – Kampania antysemicka w ludowym Wojsku Polskim w 1967 r.
 • Przemysław Benken – W cieniu Wiktora Herera [Władysław Sadowski]
 • Jan Wojciech Wingralek – Żeby Polska była Polską [Cmentarz Orląt we Lwowie]
 • Mateusz Marek – Kresy – czy warto zobaczyć? Wyjazd edukacyjny klas policyjnych      

Książki

 • ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Wolność jest kuloodporna [książka Jarosława Wróblewskiego Kwatera Ł. Wolność jest kuloodporna]
 • Marek Klecel – Hitler i Stalin: żywoty równoległe
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 10819, od Data publikacji 10.05.2018