Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 6/2018

W czerwcowym numerze „Biuletynu IPN” spoglądamy na najnowszą historię Polski przez pryzmat jednego miasta – Łodzi. W rubryce „Ojcowie Niepodległości” przedstawiamy sylwetkę Romana Dmowskiego.

W numerze przedstawiamy fenomen Łodzi w XX stuleciu. Ukazujemy też cenę braku niepodległości jaką płacili Polacy służący w armiach niemieckiej i rosyjskiej, które starły się pod Łodzią w 1914 r. Warto o tym przypominać dziś, gdy coraz więcej osób krytykuje nasze powstania jako niepotrzebny rozlew krwi. Brak niepodległości, brak walki o niepodległość też kosztuje, tylko w tym wypadku oddaje się życie walcząc nie o własne cele.

Większość artykułów przedstawia zmaganie Polaków z narzuconym systemem komunistycznym. Pewnie wiele osób w Polsce słyszało o kapitanie „Warszycu”, ale czy równie powszechna jest wiedza o próbach ucieczek z peerelowskiego „raju”, czy w naszej zbiorowej świadomości zapisał się strajk łódzki w 1971 r.? Zachęcamy Czytelników do spojrzenia na najnowszą historię Polski przez pryzmat Łodzi. W numerze znajdą też teksty o wpływie Jana Pawła II na przywrócenie wolności religijnej w Rosji i o zmarłym niedawno badaczu Rosji i komunizmu – Richardzie Pipesie.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmami łodzianina Grzegorza Królikiewicza: „Kern” i „Nasz rozłam”, a także z multimedialnym planem niemieckiego obozu pracy dla polskich dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Przemysłowej.

 

SPIS TREŚCI

 

Ojcowie Niepodległości

 • Krzysztof Kawalec –  Wkład Romana Dmowskiego  w odzyskanie niepodległości

Łódź

 • Przemysław Waingertner – Fenomen Łodzi w XX wieku
 • Jolanta A. Daszyńska – Operacja łódzka
 • Artur Ossowski – Dzieci z Przemysłowej – niemiecki obóz w Łodzi
 • Tomasz Toborek – Dwie wojny kapitana „Warszyca”
 • Milena Przybysz-Gralewska – Ucieczka… z lotniska do więzienia
 • Janusz Wróbel – Wiec młodzieży w hali „Wimy”
 • Józef Śreniowski – Łódzcy wichrzyciele z marca 1968 roku
 • Paweł Perzyna – Strajki w mieście włókniarek w lutym 1971 roku
 • Leszek Próchniak – „Jak się staje – to się dostaje”. Strajkowy Sierpień ʼ80 w Łódzkiem
 • Sebastian Pilarski – Wybory czerwcowe 1989 roku w Łodzi

Polskie rodziny

 • Tomasz Toborek – Szletyńscy i Wocalewscy. Historia dwóch niezwykłych łódzkich rodów

Komentarze historyczne

 • Andrzej Grajewski – Milenium Chrztu Rusi. Moskwa, Jan Paweł II i wolność religijna
 • Mirosław Szumiło – Demaskator bolszewizmu. Richard Pipes (1923–2018)
 • Małgorzata Ptasińska – Wolność to wielka rzecz. Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • Piotr Gontarczyk – Zmiana ustrojowa Koziołka Matołka

 

     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 10972, od Data publikacji 12.06.2018