Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN 7-8/2018

W podwójnym wakacyjnym numerze „Biuletynu IPN” ukazujemy starcie komunizmu z Kościołem. W 75 rocznicę przypominamy fakty związane z rzezią wołyńską. W rubryce „Ojcowie Niepodległości” – sylwetki: Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego.

„Nie chcieliśmy tego konfliktu i nie z naszej winy on wybuchnie. Ale jesteśmy nań przygotowani i jeśli tak trzeba, przyjmujemy go” – słowa te wypowiedział Pius XII w rozmowie ze Zbigniewem Stypułkowskim, który po zwolnieniu z moskiewskiego więzienia przybył do Rzymu. Nieuniknione starcie komunizmu z Kościołem przedstawia Jan Żaryn. W numerze ukazaliśmy sylwetki takich niezłomnych żołnierzy Kościoła jak prymasi Polski – kard. August Hlond i kard. Stefan Wyszyński; torturowany w więzieniu bp Antoni Baraniak, ks. Jerzy Popiełuszko. Chcieliśmy jednak uniknąć wrażenia, że obronę w Kościoła i narodu zaangażowani byli tylko biskupi i księża. Polskie manifestacje świeckich katolików w obronie obecności krzyża w miejscach publicznych i nauczania religii w szkołach można uznać za najliczniejsze protesty w całym bloku komunistycznym.

W numerze przedstawiamy współczesne ustalenia dotyczące ludobójstwa na Wołyniu.

W rubryce „Polskie rodziny” tym razem Płażyńscy i Semerau-Siemianowscy.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmami Jolanty Hajdasz o bp. Antonim Baraniaku: "Zapomniane męczeństwo" i "Żołnierz Niezłomny Kościoła".

W sprzedaży od 24 lipca 2018 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN.

 

SPIS TREŚCI

 

Ojcowie niepodległości

 • Marcin Bukała – Wincenty Witos Lider ludowców. Wincenty Witos (1874–1945)
 • Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki – Ślązak i Polak. Wojciech Korfanty (1873–1939)

Niezłomni Żołnierze Kościoła

 • Ks. Jarosław Wąsowicz – Prymas trzech epok. Kardynał August Hlond (1881–1948)
 • Jan Żaryn – Nieuniknione starcie. Komunizm praktyczny w oczach w oczach Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce (1945–1989)
 • Paweł Skibiński – Prymas Wyszyński – prekursor „Solidarności”
 • Adam Dziurok – „Wojny krzyżowe”. Katolicy świeccy w obronie krzyża i nauki religii
 • Jolanta Hajdasz – Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977)
 • Rafał Łatka – Kardynał Franciszek Macharski (1927–2016)
 • Milena Kindziuk – Ksiądz Popiełuszko – wróg Polski Ludowej?
 • Agnieszka Łuczak – „Bójcie się ludzi obojętnych…” Ojciec Honoriusz Kowalczyk (1935–1983)
 • Andrzej Grajewski – Wolność jest na wyciągnięcie ręki. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w ocenie KGB
 • Maria Chodyko – „Żył będę w kłosach zbóż…”. Dzieje przyjaźni ks. Władysława Gurgacza i Jana Matejaka, oficera AK
 • Justyna Błażejowska – Cień sprawy Katynia. Jan Olszewski o przyjaźni z ks. Stefanem Niedzielakiem i tajemnicy „depozytu katyńskiego”

Komentarze historyczne

 • Ewa Siemaszko – Lipiec 1943 roku na Wołyniu
 • Michał Siekierka – SUOZUN – ocalić prawdę

Polskie rodziny

 • Adam Chmielecki – Płażyńscy – Legiony i Solidarność
 • Wojciech Kujawa – Razem walczyli o Warszawę. Bracia Janusz i Leszek Semerau-Siemianowscy
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 10991, od Data publikacji 09.07.2018