Nawigacja

Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN 12/2018

Grudniowy numer „Biuletynu IPN” zatytułowaliśmy „Rzeczpospolita morska”. Opowiadamy w nim o Gdyni, która stała się oknem na świat międzywojennej Polski.

Przypominamy o znaczeniu Komitetu Transportowego, który miał drogą morską dozbroić Ojczyznę w przededniu II wojny światowej. Sięgamy też do czasów nowszych, opisując strajki 1980 roku, ale także wrzenie w Poznaniu w grudniu 1970 roku.

Ten ostatni – mało znany – epizod bardzo poważnie potraktowała bezpieka i wojsko. Na ulice Poznania wyjechały czołgi. Ewakuowano też więźniów z Młyńskiej, obawiając się, że w razie rozruchów może powtórzyć się scenariusz z 1956 roku. W numerze o Pomorzu nie zabrakło tekstów o procesie komandorów, o Stoczni Marynarki Wojennej oraz o duszpasterzu strajkujących stoczniowców – księdzu Hilarym Jastaku.

W rubryce „Polskie rodziny” ukazujemy rody Donimirskich i Sikorskich. Pozostając w klimacie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, przedstawiamy sylwetkę autora „Konia na wzgórzu” – Eugeniusza Małaczewskiego. Prezentujemy też ważniejsze działania IPN podjęte w ramach obchodów rocznicowych.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD „Zaświeć nam gwiazdo nadziei. Kolędy zesłańców, uwięzionych, wyklętych” – zapis koncertu Teatru Muzycznego „Od Czapy”, który odbył się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej.

 

SPIS TREŚCI

Rzeczpospolita morska

 • Anna Zechenter – Gdynia. Złapać morski oddech
 • Waldemar Grabowski – Komitet Transportowy w 1939 r.
 • Mateusz Lipko – Stocznia Szczecińska. O statkach, strajkach i sporcie
 • Michał Siedziako – Strajkowa codzienność. Szczecin 1980
 • Robert Rybak – Od barki do stoczni. Stocznia Marynarki Wojennej
 • Piotr Grzelczak – Grudzień 1970 w Poznaniu
 • Daniel Sieczkowski – Proces komandorów. Krwawe lata Marynarki Wojennej

Sylwetki

 • Danuta Sadowska – Niezłomny Kaszëba. Ksiądz Hilary Jastak (1914–2000)

Polskie rodziny

 • Agnieszka Łuczak – Na tropach Smętka, czyli śladami rodzin Donimirskich i Sikorskich

Niepodległość

 • Waldemar Brenda – Godnie uczcić. IPN w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Pisarze Niepodległości

 • Marek Klecel – Małaczewski – na wszystkich frontach niepodległości

Festiwal NNW

 • Paweł Błażewicz – Gdynia niepodległa. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci

Pożegnanie

 • Agnieszka Łuczak – Jan Kołodziejski, fotograf nieogarniętej wolności

Listy do redakcji

 • Krzysztof Wyszkowski – W odpowiedzi na „Uwagi do artykułu Początki WZZ Wybrzeża”

 

     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 6452, od Data publikacji 06.12.2018
do góry