Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 3/2019

Młodzież Wyklęta, czyli młodzieżowe organizacje, które sprzeciwiały się narzuconemu Polsce po wojnie systemowi komunistycznemu są głównym tematem marcowego numeru „Biuletynu IPN”. Drugi temat to Polacy ratujący Żydów.

Wiele napisano już o Żołnierzach Wyklętych – zbrojnym podziemiu niepodległościowym walczącym o wolną Polskę w pierwszych latach po wojnie. Wiemy też sporo o opozycji lat siedemdziesiątych. Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne zmagające się o Niepodległą są dopełnieniem obrazu sprzeciwu Polaków wobec narzuconego systemu, są niedocenianym dotychczas, brakującym ogniwem walki o wolność Ojczyzny.

Osiemdziesiąt lat po wojnie wielu zdaje się nie pamiętać, że cała Polska, wszyscy jej obywatele poddani byli okupacyjnemu terrorowi. Pewnie dlatego pojawiają się pytania, czy Polacy, głównie katolicy, dostatecznie pomagali prześladowanym przez Niemców Żydom. Warto więc przypominać, jaka była skala represji wobec wszystkich obywateli okupowanej Polski, wobec Kościoła, i jak duża – pomimo tego – była skala pomocy niesionej Żydom.

W najnowszym numerze „Biuletynu IPN”, w związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej, inaugurujemy rubrykę, w której będą przedstawiani bohaterowie i zbrodniarze z lat 1939–1945.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem Więzy krwi (60 min.) w reżyserii Dariusza Walusiaka o żołnierzach NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”.

W sprzedaży od połowy marca 2019 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

 

SPIS TREŚCI

 • Justyna Błażejowska – Jan Olszewski 1930–2019

Młodzież Wyklęta

 • Jacek Wołoszyn – Konspiracyjne organizacje młodzieżowe
 • Bartłomiej Noszczak – Mała wojna z czerwonym
 • Kajetan Rajski – Młodzi kontynuatorzy Polski Podziemnej
 • Michał Wenklar – Kolumbowie. Rocznik 30.
 • Adam Dziuba – Młodzież nie chce Stalinogrodu
 • Bogusław Wójcik – „Nie myślcie, że zdołacie uniknąć odpowiedzialności”. Zmagania mieleckich harcerzy w komunizmem
 • Grzegorz Łeszczyński – Konspiracja młodzieżowa na wsi mazowieckiej
 • Paweł Wąs – Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w Opocznie

Sylwetki

 • Joanna Żelazko – Maria Śpiewak „Mala” – żołnierz AK i więzień polityczny

Polacy ratujący Żydów

 • Ks. Jarosław Wąsowicz – Kościół ratujący Żydów
 • Izabela Suleja – Rozmowy z Miriam
 • Anna Zechenter – Maria i Maria

1939–1945 Bohater

 • Waldemar Grabowski – Cyryl Ratajski

1939–1945 Zbrodniarz

 • Marcin Przegiętka – Hans Frank

Tu byłem

 • Tomasz Sikorski – Kryjówka odnaleziona w Otwocku. „Jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jakby uratował cały świat…”
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

Adam Hlebowicz,

dr Milena Kindziuk,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

dr Barbara Świtalska-Starzeńska
(barbara.switalska-starzenska@ipn.gov.pl)

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 1754, od Data publikacji 04.03.2019