Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 4/2019

W SPRZEDAŻY

Na okładce najnowszego „Biuletynu IPN” uderza instalacja Jerzego Kaliny – okrągła tarcza piły do kamienia rzucona na ustawione wokół krzesła, i hasło numeru – ostry stół. O jaki stół chodzi? Dlaczego ostry?

Numer poświęciliśmy wydarzeniom związanym z rozmowami w Magdalence, obradom „okrągłego stołu” i wyborom kontraktowym z czerwca 1989 r. Dlaczego „ostry stół” – dlatego, że zasiadła przy nim tylko strona rządowa i dobrana przez nią tzw. konstruktywna opozycja. Inni – ci bardziej radykalni, zmierzający do rozliczenia komunistów i do niepodległości Polski – zostali od tego stołu odcięci lub sami się od niego zdecydowanie odcięli. W numerze przedstawiamy też kontraktowe wybory, które przejdą do historii nie tylko jako plebiscyt, w którym Polacy odrzucili komunizm, ale także jako unikat w skali świata, bo przecież ważniejsze od głosu wyborców stały się zakulisowe ustalenia i dlatego zmieniono ordynację wyborczą między pierwszą a drugą turą wyborów.

Ten numer „Biuletynu IPN” pomoże Państwu zrozumieć, dlaczego przełom 1989 r. nie przyniósł takiej radości jak niegdyś rok 1918; skąd wzięły się podziały, które tak mocno naznaczyły współczesną Polskę.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem o Janie Krzysztofie Kelusie Krótkie popołudnie na Mazurach (49 min.) w reżyserii Marii Dłużewskiej.

W sprzedaży od 25 kwietnia 2019 w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

SPIS TREŚCI

„Okrągły stół”

 • Justyna Błażejowska – Partnerzy z Solidarności mieli być „ubabrani”. Jan Olszewski o strategii komunistów dojścia do ugody
 • Bogusław Tracz – Cios sierp(ni)owy. Strajki na Górnym Śląsku w 1988 roku
 • Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska – Krakowscy buntownicy
 • Cecylia Kuta – Polityczne konstruowanie „okrągłego stołu”
 • Rafał Opulski – Gracze, szulerzy i wiatr zmian. O negocjacjach przy „okrągłym stole”
 • Monika Komaniecka – Konsekwencje „okrągłego stołu”
 • Roman Gieroń – Konfederacja Polski Niepodległej wobec „historycznego kompromisu”
 • Ks. Jarosław Wąsowicz – „Dosyć paktów z czerwonymi!”. Niezależne organizacje młodzieżowe wobec „okrągłego stołu”
 • Sebastian Pilarski – „Okrągły stół” widziany z boku. Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wobec negocjacji z władzami
 • Sebastian Ligarski – Wolni i Solidarni. Solidarność Walcząca a wybory w 1989 roku
 • Michał Siedziako – Wybory kontraktowe ’89
 • Krzysztof Sychowicz – Wybory w województwie białostockim w 1989 roku
 • Andrzej W. Kaczorowski – Rolnicy „okrągłego stołu”
 • Tytus Jaskułowski – Stasi wobec PRL w 1989 roku
 • Grzegorz Wszołek – Pozorna weryfikacja bezpieki

1939–1945 Bohater

 • Filip Musiał – Leopold Okulicki

1939–1945 Zbrodniarz

 • Sławomir Kalbarczyk – Iwan Sierow

Tu byłem

 • Tomasz Sikorski – „Widziałem groby katyńskie w 1942 roku…” Świadectwo Henryka Troszczyńskiego
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

Adam Hlebowicz,

dr Milena Kindziuk,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

dr Barbara Świtalska-Starzeńska
(barbara.switalska-starzenska@ipn.gov.pl)

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Liczba wejść: 526, od Data publikacji 25.04.2019