Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 5/2019

Niepodległa zaistniała po 123 latach zaborów na mapach Europy. Ale kształt jej granic nie został nam podarowany. Walka o granice Rzeczypospolitej – to główny temat najnowszego numeru „Biuletynu IPN”.

Spragnione wolnej Rzeczypospolitej pokolenie potrafiło się bić o każdy skrawek ziemi, na którym Polacy chcieli być u siebie. Przypominamy walki na Kresach Wschodnich i Powstania Śląskie. Ukazujemy strategów i młodzież, która chętnie chwytała za broń. Piszemy o wybitnym pilocie – Jerzym Kossowskim i o mecenasie Odrodzonej – Maurycym Zamoyskim, a także o sojuszniku – Symonie Petlurze.

W rubrykach „Bohater” i „Zbrodniarz” przedstawiamy: Witolda Pileckiego i Rudolfa Hössa.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem o rotmistrzu Witoldzie Pileckim Witold (33 min.) w reżyserii Tadeusza Pawlickiego.

W sprzedaży od 23 maja w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

 

SPIS TREŚCI

Walka o granice

 • Paweł Naleźniak – Bitwa jazłowiecka
 • Mirosław Węcki – I i II Powstanie Śląskie. Przyczyny wybuchu, plany działań i skutki
 • Artur Kuprianis – O zachodnią granicę II Rzeczypospolitej. Walki z Niemcami i komunistami w Zagłębiu Dąbrowskim
 • Tomasz Sikorski – Bunt generała Żeligowskiego. Harcerskie oddziały bojowe w wyprawie na Wilno
 • Ks. Jarosław Wąsowicz – Młodzież w walce o granice odrodzonej Polski
 • Rafał Michliński – Strażnicy ,,Morza Pińskiego”. Setna rocznica powstania Flotylli Pińskiej
 • Waldemar Brenda – Polska czy Prusy Wschodnie? Przegrany plebiscyt
 • Sebastian Pilarski – Spór i walka o granicę polsko-czechosłowacką w latach 1918–1920

Sylwetki

 • Adam Siwek – Zapomniany bohater. Pułkownik pilot Jerzy Kossowski (1892–1939)
 • Aneta Mintzberg – Zapomniany mecenas odrodzonej Rzeczypospolitej. Maurycy Zamoyski (1871–1939)
 • Mirosław Szumiło – O niepodległą Ukrainę. Symon Petlura (1879–1926)

Komentarze historyczne

 • Teodor Gąsiorowski – „Karpaty” pod Monte Cassino
 • Andrzej W. Kaczorowski – Papiery nie giną. Akta z Domu Chłopa

1939–1945 Bohater

 • Paweł Sztama – Witold Pilecki

1939–1945 Zbrodniarz

 • Anna Zechenter – Rudolf Höss
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

Adam Hlebowicz,

dr Milena Kindziuk,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

dr Barbara Świtalska-Starzeńska
(barbara.switalska-starzenska@ipn.gov.pl)

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Liczba wejść: 475, od Data publikacji 21.05.2019