Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 6/2019

PRZEBUDZENIE MOCY – to temat czerwcowego numeru „Biuletynu IPN” wydanego w 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Pielgrzymki, która w zdecydowany sposób przyczyniła się do umocnienia wiary i do obalenia komunizmu.

W numerze m.in. tekst Ronald Reagan i Jan Paweł II. Partnerstwo, które zmieniło świat. Znaczenie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II daleko wykraczające poza granice Polski ukazywano dotychczas nieśmiało – pewnie z obawy przed posądzeniami o megalomanię czy polski mesjanizm. Tymczasem dziś fakt ten potwierdzają najpoważniejsi światowi politycy.

Bezsporne jest, że Jan Paweł II w wielkiej mierze przyczynił się do upadku komunizmu. Jeżeli pytamy o moment uruchomienia tej lawiny, która okazała się nie do zatrzymania, to z całą pewnością trzeba wskazać na pielgrzymkę z 1979 roku do Polski. Tu dokonało się PRZEBUDZENIE MOCY. Tu papież-Polak „odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”.

Papież obnażył komunistyczne zniewolenie i ideową pustkę ateistycznego systemu; ukazał drogę ku wolności i miarę ludzkiego serca, które może wypełnić tylko Bóg.

 
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem o obecności krzyża na pl. Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) Duchem ciosany (30 min.) w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego.

W sprzedaży od 19 czerwca w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

 

SPIS TREŚCI

Papież w Polsce (1979)

 • Piotr Naimski – Galilejczyku, zwyciężyłeś! Ronald Reagan i Jan Paweł II. Partnerstwo, które zmieniło świat – (PDF)
 • Rafał Łatka – Wielkie dni Polski
 • Ks. Jarosław Wąsowicz – Historia Polski w nauczaniu Jana Pawła II
 • Filip Musiał – Dziedzictwo, któremu na imię Polska
 • Marcin Kasprzycki – „Witojcie nom Ojce Święty, na Podholu dziś przyjęty”. Jan Paweł II w Nowym Targu
 • Andrzej Grajewski – „Przypomnieliśmy, że istnieje Słowiańszczyzna”. Nieznane jasnogórskie przemówienie Jana Pawła II z czerwca 1979 r.
 • Andrzej W. Kaczorowski – „Chłopom polskim szczęść Boże!”
 • Paweł Skibiński – Jan Paweł II i prymas Wyszyński

Sylwetki

 • Zbigniew Bereszyński – W dwóch konspiracjach. Kapitan Mieczysław Lipa „Wysocki”, „Wichura”, „Karpacki”

Komentarze historyczne

1939–1945 Bohater

 • Anna Zechenter – Stefan Rowecki

1939–1945 Zbrodniarz

 • Marcin Przegiętka – Odilo Globocnik

Pisarze Niepodległości

 • Marek Klecel – Wolność tragiczna i wspólnota polskiego losu. Kazimierz Wierzyński (1894–1969)​

Pojedynek

 • Paweł Błażewicz – O dekomunizację języka
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

Adam Hlebowicz,

dr Milena Kindziuk,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

dr Barbara Świtalska-Starzeńska
(barbara.switalska-starzenska@ipn.gov.pl)

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Liczba wejść: 483, od Data publikacji 12.06.2019