Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 9/2019

Czy Polska miała plan wojny z Niemcami? Czy nasi sojusznicy rzeczywiście opuścili nas we wrześniu ’39? – Tematy związane z 80 rocznicą NAPAŚCI SĄSIADÓW na Rzeczpospolitą dominują w „Biuletynie IPN” nr 9/2019.

Osiemdziesiąt lat po wybuchu wojny Polska wreszcie domaga się reparacji od kraju, który zapominając o niespłaconych rachunkach, coraz częściej poucza nas na temat standardów sprawiedliwości i praworządności. Zdjęcie Juliena Bryana, przedstawiające polskiego chłopca siedzącego na gruzach zbombardowanej przez Luftwaffe warszawskiej kamienicy być może więcej mówi o tragedii tej wojny, o rachunku krzywd, niż niejeden naukowy wykład. Ale potrzebne są badania i dokładne wyliczenia strat, by agresor nie unikał odpowiedzialności. Życia milionom ofiar nikt nie przywróci, ale ten, kto niszczył i grabił systematycznie naszą Ojczyznę, musi wypłacić reparacje wojenne.

W rubryce ukazującej Bohaterów i Zbrodniarzy z lat 1939–1945 zderzamy dwie postaci: gen. Augusta Emila Fieldorfa i Franza Kutscherę. Spośród Pisarzy Niepodległości ukazujemy sylwetkę Stanisława Rembeka – oryginalnego obserwatora dwóch wojen.

W związku z zapowiedzianą premierą filmu Malowany ptak według autobiograficznej powieści Jerzego Kosińskiego przypominamy, jak Ocalony przedstawił po latach ratujące go osoby: jako swoich prześladowców. Przypominamy też, jaki hejt spotkał Joannę Siedlecką, która dotarła do prawdy o okupacyjnych losach autora i jego rodziny.

W 80 rocznicę wojny do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy:

 • dodatek specjalny ponadstustronicową broszurę Anny Zechenter Zmowa 1939. Pakt Stalin–Hitler o sięgających aż po Jałtę skutkach paktu między Niemcami i Związkiem Sowieckim. Dziś wielu chciałoby zapomnieć, że wojna wybuchła nie w 1941 roku, lecz w 1939, gdy dwa totalitarne państwa napadły na Polskę. Zamieszczamy początkowy fragment broszury (PDF), całość otrzymają Państwo wraz z numerem 9/2019 „Biuletynu”
 • płytę DVD z filmem Jarosława Krychowiaka Na skrzydłach nadziei o lotniczej pomocy dla walczącej Warszawy w 1944 r.

W sprzedaży od 28 sierpnia 2019 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.


SPIS TREŚCI

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

 • Arkadiusz Wingert – Czy Polska w 1939 roku miała plan wojny z Niemcami?  (PDF)
 • Rafał Habielski – Nie osłabiać „ducha obronnego”. Pakt Hitler-Stalin w polskiej prasie u progu wojny
 • Artur Kuprianis – A więc wojna! Ćwiczenia obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w Łodzi w styczniu 1939 roku
 • Bogusław Tracz – Prowokacja gliwicka
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Pierwsza była Krajna. Męczeństwo polskiego duchowieństwa Wolnej Prałatury Pilskiej
 • Krzysztof Sychowicz – Od niemieckiego do sowieckiego totalitaryzmu. Ziemia łomżyńska w 1939 roku
 • Waldemar Grabowski – Royal Air Force we wrześniu ʼ39 roku
 • Oczekujemy reparacji. Z Arkadiuszem Mularczykiem rozmawia Ewa Tylus  (PDF)
 • Sławomir Kalbarczyk – W krzywym (niezupełnie) zwierciadle. Polska z perspektywy władz i ludności ZSRS w przededniu i podczas sowieckiej agresji we wrześniu 1939 roku
 • Elżbieta Dziwisz – Ludzie na drutach

Sylwetki

 • Paweł Perzyna – Nieheroiczny państwowiec. Błażej Stolarski (1880–1939)
 • Piotr Łysakowski – Żywot Polaka uczciwego. Tadeusz Łysakowski (1929–2019)

Komentarze historyczne

 • Barbara Świtalska-Starzeńska – Sprawa Jerzego Kosińskiego
 • Joanna Siedlecka – „Trucizna, bagno, plugastwo, donos na nieboszczyka”

1939–1945 Bohater

 • Paweł Sztama – August Emil Fieldorf

1939–1945 Zbrodniarz

 • Anna Zechenter – Franz Kutschera

Pisarze Niepodległości

 • Marek Klecel – Pisarz dwóch wojen. Stanisław Rembek (1901–1985)

Nasi sąsiedzi Żydzi… to ważna i potrzebna pozycja, w niezwykle udany sposób łączy bowiem naukowe badania z aktywnością uczniów zmierzających do poszerzenia swego spektrum wiedzy o przeszłości. Wiedzy szczególnej, bo związanej ze światem, którego dzisiaj nie ma, a który stanowił ważny fragment minionej rzeczywistości.

     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

Adam Hlebowicz,

dr Milena Kindziuk,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Liczba wejść: 547, od Data publikacji 26.08.2019