Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 10/2019

„Biuletyn IPN” nr 10/2019 – w sprzedaży od 10 października w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN

Tacy są księża! – zdaje się wołać napis z okładki najnowszego „Biuletynu IPN”. Coraz częściej takie słowa padają tylko w negatywnych kontekstach. W październiku, kiedy przypada Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych spoglądamy na niektórych z nich, by zapytać, jacy są.

Do niedawna cała opozycja antykomunistyczna korzystała z kościelnych pomieszczeń i z pomocy księży. W najtrudniejszych chwilach to właśnie przestrzeń sakralna okazywała się azylem. Z kościołów wyruszały po mszach manifestacje i w kościołach chronili się rozpędzani przez milicję manifestanci. Kiedy przyszedł stan wojenny, w klasztorach, na plebaniach ukrywali się poszukiwani przez bezpiekę opozycjoniści. Nikt ich nie pytał o wiarę, o poglądy. Byli zagrożeni, więc księża, zakonnicy i siostry zakonne chętnie nieśli im pomoc. W miejsce zdelegalizowanej Solidarności zaczęły działać Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w których – oprócz rozwoju duchowego – można było zetknąć się z kulturą niezależną. Podczas kampanii wyborczej przed kontraktowymi wyborami w 1989 r. kandydaci Komitetu Obywatelskiego, nawet najbardziej lewicowi, stawali u boku biskupa czy księdza w sanktuariach i parafiach. Rozdawali ulotki, zyskiwali zwolenników. A dziś? Dziś ci sami ludzie prowadzą zgoła inne, antykościelne kampanie. Jeżeli w prasie ukazuje się tytuł „tacy są księża”, to jest niemal pewne, jacy – źli.

W przededniu rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która staje się okazją do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, łamiemy schemat, przedstawiamy ludzi, którzy mieli odwagę służyć Bogu i Ojczyźnie.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem Klerycy w komunistycznej armii (49 min.) w reżyserii Stanisława Królaka. Film ten otrzymał Grand Prix Prezesa IPN w konkursie Audycja Historyczna Roku 2018.

W sprzedaży od 10 października 2019 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

SPIS TREŚCI

Tacy są księża

 • Grzegorz Chajko – Ku Niepodległej. Arcybiskup lwowski Józef Bilczewski w latach 1914–1920
 • Tomasz Krzyżowski – Kresowy głos sumienia. Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864–1938)
 • Joanna Karbarz-Wilińska – Polacy i Ukraińcy na jednej ziemi. Biskup Grzegorz Chomyszyn (1867-1945)
 • Anna Zechenter – Na rubieży i w salonach Belwederu. Ks. Marian Tokarzewski (1873–1941?)
 • Kinga Hałacińska – Tajny biskup. Jan Cieński (1905–1992)
 • Anna Dymek – Żołnierz Kościoła. Ks. ppłk dr Józef Zator-Przytocki „Czeremosz” (1912–1978)
 • Ryszard Gryz – Kapłańska droga księdza majora Henryka Peszki ps. „Wicher” (1910–1988)
 • Milena Kindziuk – Jerzy Popiełuszko – kleryk i żołnierz
 • Rafał Łatka, ks. Dominik Zamiatała – Ostatnie lata działalności prymasa Wyszyńskiego
 • Mariusz Krzysztofiński – Życie za prawdę. Abp Ignacy Tokarczuk o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Komentarze historyczne

 • Marcin Przegiętka – Inwazja Wehrmachtu na Polskę i zbrodnie niemieckich grup operacyjnych jesienią 1939 roku
 • Bogusław Wójcik – Keston College a wolność religijna za żelazną kurtyną

1939–1945 Bohater

 • Teodor Gąsiorowski – Władysław Anders

1939–1945 Zbrodniarz

 • Sławomir Kalbarczyk – Ławrientij Beria

Książki

 • Marek Klecel – Niemieckie i sowieckie obozy

Ziemia i groby

 • Piotr Kędziora-Babiński – Pochówek carskich żołnierzy
 • Ewa Tylus – Wraca pamięć
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

Adam Hlebowicz,

dr Milena Kindziuk,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 228, od Data publikacji 07.10.2019