Katalogi wystaw

Dzieje 2 Korpusu…inaczej!

Przedstawiamy wersję elektroniczną wystawy „Dzieje 2 Korpusu…inaczej!” przygotowaną z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino przez Oddziałowe Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP we Wrocławiu.

Wystawa przedstawia karykatury autorstwa Mieczysława Kuczyńskiego, żołnierza Armii Polskiej pod dowództwem. gen. Władysława Andersa.

Liczba wejść: 45319, od Data publikacji 15.05.2014