Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (27)/2016

Od Redakcji:

Tematem przewodnim niniejszego numeru „Pamięci i Sprawiedliwości” są różne aspekty funkcjonowania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od chwili powstania w 1948 r. aż do 1989 r. stanowiła ona realne centrum władzy w powojennej Polsce i wywierała decydujący wpływ na życie polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. Kluczowe decyzje dla kraju podejmowała wąska grupa osób tworzących Biuro Polityczne i Sekretariat KC PZPR, a rozbudowany aparat partyjny umożliwiał skuteczny nadzór i kontrolę nad administracją państwową, sądami, prokuraturą i wojskiem. Mimo że powojenny system instytucji w Polsce nie był rezultatem naturalnych procesów społecznych, lecz został zaprojektowany odgórnie i narzucony siłą przez komunistów, to PZPR dość szybko stała się organizacją masową. Pod koniec lat siedemdziesiątych, w szczytowym okresie rozwoju w jej szeregach znalazło się ponad 3 mln osób. Dla wielu z nich legitymacja partyjna stała się przepustką do kariery politycznej lub zawodowej... Więcej ►

W numerze:

Od Redakcji (Grzegorz Waligóra)

I. Dyskusja

 • Wpływ PZPR na zachowania społeczne

II. Esej

 • Dietmar Müller • Stefan Troebst, Pakt Ribbentrop–Mołotow z roku 1939 w europejskiej historii oraz we wspomnieniach

III. Studia

 • Marcin Żukowski, Budżet partii komunistycznej (planowanie, wydatki, kontrola) na przykładzie PZPR
 • Piotr Ośko, Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948–1968. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 • Michał Siedziako, Manipulacje i fałszerstwa wyborcze w wyborach do Sejmu PRL (1952–1985)
 • Bożena Szaynok, „Ten ton mnie w uchu źle brzmi...” – tematyka żydowska na forum Komitetu Centralnego PZPR w „polskim roku 1956”
 • Krzysztof Osiński, Wpływ NSZZ „Solidarność” na funkcjonowanie PZPR w województwie bydgoskim (zarys problemu)
 • Michał Przeperski, Ostatnia próba modernizacji PRL. Rząd Mieczysława F. Rakowskiego (1988–1989)
 • Natalia Jarska • Piotr Perkowski, Droga do władzy? Kobiety w PZPR 1948–1989
 • Paweł Ceranka, Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 1949–1989

IV. Varia

 • Elżbieta Kowalczyk, Polityczna Szkoła Wojskowa w Leningradzie dla działaczy Komunistycznej Partii Polski. Zarys genezy i funkcjonowania (1925–1932)
 • Michał Jan Bednarczyk, „Oczyszczać Partię z elementów wrogich i obcych...”. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w latach 1945–1948
 • Jarosław Syrnyk, Wstęp do weryfikacji danych z książki Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939–1947
 • Michał Zgłobica, Zasady funkcjonowania Centrali Eksportu Kompletnych Obiektów Przemysłowych w latach 1954–1970
 • Piotr Daszkiewicz • Dariusz Iwan, Straty wojenne Państwowego Muzeum Zoologicznego – raport Stanisława Feliksiaka (1906–1992)

VI. Recenzje

 • Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. Marek Miławicki, Michał Wenklar, Kraków, Dominikański Instytut Historyczny, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015, 487 s. (seria „Kościół w Okowach”, red. Józef Marecki) (Rafał Łatka)
 • Tom Junes, Student Politics in Communist Poland. Generations of Consent and Dissent, Lanham – Boulder – New York – London 2015 (Kamil Dworaczek)
 • Monika Litwińska, WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985–1989, Kraków, IPN, Wysoki Zamek, 2015, 602 s. (Jacek Czaputowicz)
 • Andrzej Friszke, Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka, Biblioteka „Więzi”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, 416 s. (Tadeusz Rutkowski)

VII. Konferencje

 • Agata Fijuth-Dudek, Relacja z konferencji naukowej „Ojczyzna obrońcy swemu. Weterani i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku”, zorganizowanej przez IPN Oddział w Lublinie oraz IH PAN, Lublin, 25–27 listopada 2015 r.
 • Patryk Pleskot, Europa na walizkach. Międzynarodowa konferencja „Totalitarianism, Deportation and Emigration”, Viljandi, 28–30 czerwca 2016 r.

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 5336, od Data publikacji 21.07.2017