Nawigacja

Patroni naszych ulic

  • Powstańcy śląscy Powstańcy śląscy Liczba powstańców śląskich poległych w czasie zmagań z lat 1919–1921 wciąż jest trudna do ustalenia.
  • Stefan Korboński (1901–1989) Stefan Korboński (1901–1989) Stefan Korboński jako żołnierz, prawnik, polityk, pisarz i publicysta wykazywał się odpowiedzialnością i zachowywał niezachwianą postawę moralną. Jego credo życiowe sprowadzało się do słów, które zawarł w książce „Bohaterowie państwa podziemnego – jak ich znałem": „Na pierwszym miejscu umieszczam poświęcenie, patriotyzm i miłość ojczyzny, której się pragnie służyć duszą i ciałem”.
  • Generał brygady Stanisław Sosabowski (1892–1967) Generał brygady Stanisław Sosabowski (1892–1967) „Surowy i wymagający dla siebie samego, żąda też wiele od swych podkomendnych; ojcowski i sprawiedliwy w osądach swych i w karaniu, umie pozyskiwać zaufanie i miłość żołnierzy, tak skłonnych płacić sercem za serce.
  • Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) Prymas Wyszyński powiedział o nim: „Była w tej sapieżyńsko-sanguszkowskiej krwi Pasterza krakowskiego jakaś właściwość orlęcia polskiego. Patrzyło mu to z twarzy! Bo to było orlę, które zrywało się do lotu wolności, choć dane mu było przez tyle lat pracować w iście jeremiaszowych czasach niedoli Ojczyzny. […]
  • Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946) Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946) Dowódca AK otrzymał najwyższy wyrok spośród oskarżonych – dziesięć lat więzienia. Był to w ZSRR jeden z „zamienników” kary śmierci. W świetle prawa międzynarodowego był to oczywiście wyrok całkowicie bezprawny. „[Okulicki] Opuszczał salę z podniesioną głową” – zano­tował jeden z angielskich dziennikarzy obecnych na procesie. Miał do tego prawo jak mało kto z oskarżonych.
  • Dziewięciu z Wujka Dziewięciu z Wujka Podczas pierwszych dni stanu wojennego siły milicyjne i wojskowe z użyciem broni palnej, środków chemicznych, armatek wodnych, czołgów oraz wozów bojowych spacyfikowały 12 strajkujących zakładów pracy, w tym kopalnię Wujek w Katowicach. Krwawe stłumienie górniczego protestu stało się najtragiczniejszym symbolem stanu wojennego.
  • Generał broni Stanisław Maczek (1892–1994) Generał broni Stanisław Maczek (1892–1994) Stanisław Maczek trwale zapisał się na kartach historii Polski. Z wykształcenia filozof, miłośnik literatury ojczystej poświęcił się służbie wojskowej, stając się ojcem polskiej broni pancernej. Głośno było o nim już podczas walk o niepodległość i granice Polski po zakończeniu I wojny światowej.
  • Ksiądz Roman Kotlarz (1928–1976) Ksiądz Roman Kotlarz (1928–1976) Ksiądz Kotlarz stał się swoistym symbolem, „ikoną” protestu robotniczego w czerwcu 1976 r. Całą jego posługę duszpasterską znaczyły konflikty z władzą komunistyczną.
  • Powstańcy warszawscy Powstańcy warszawscy 1 sierpnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego żołnierze przez 63 dni stawiali czoła Niemcom, walcząc o oswobodzenie stolicy.
  • Jerzy Giedroyc (1906–2000) Jerzy Giedroyc (1906–2000) 27 lipca przypada rocznica urodzin Jerzego Giedroycia, założyciela Instytutu Literackiego, jednego z najbardziej zasłużonych polskich wydawnictw emigracyjnych oraz twórcy paryskiej "Kultury". Przypominamy broszurę, która przybliży Państwu jego postać.

Wybierz Strony

do góry