Patroni naszych ulic

  • Wincenty Witos (1874–1945) Wincenty Witos (1874–1945) Wincenty Witos, "wójt z Wierzchosławic”, urodzony w podtarnowskiej wsi w rodzinie chłopskiej, dzięki samozaparciu i pracowitości doszedł do najwyższych godności w państwie.
  • Marszałek Józef Piłsudski (1867–1935) Marszałek Józef Piłsudski (1867–1935) „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Te słowa, wypowiedziane przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego, znakomicie charakteryzują rolę Marszałka w dziejach Polski.
  • Jan Paweł II (1920–2005) Jan Paweł II (1920–2005) Pontyfikat papieża Polaka był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Trwał prawie 27 lat. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził raz lub kilkakrotnie w sumie 132 państwa i ok. 900 miejscowości, wygłosił ponad 2400 przemówień. Pozostawił olbrzymią spuściznę, w tym 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, adresowane do wybranych środowisk i do całej ludzkości.
  • Irena Sendlerowa (1910–2008) Irena Sendlerowa (1910–2008) Irena Sendlerowa nie lubiła, gdy nazywano ją bohaterką. Gdy pytano, czy się bała, odpowiadała szczerze, że tak, ale że nienawiść do oprawców była silniejsza niż strach. Wiele lat milczała na temat swojej działalności w czasie wojny.
  • Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949) Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949) Przez wiele lat miejsce pochówku Hieronima Dekutowskiego i jego żołnierzy było nieznane (symboliczne mogiły majora znajdowały się w Tarnobrzegu i w Lublinie). Dopiero w lecie 2012 r. podczas ekshumacji prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej odnaleziono ich szczątki w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, tzw. Łączce.
  • Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947) Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947) Broszura z serii „Patroni naszych ulic".
  • Jan Karski (1914-2000) Jan Karski (1914-2000) Jan Karski (właściwie Jan Kozielewski) w czasie II wojny światowej jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego utrzymywał kontakt między konspiracyjnymi władzami a Rządem RP na Uchodźstwie, przewożąc na Zachód tajne informacje o życiu w okupowanej Polsce. Jako naoczny świadek potwierdził wiedzę świata o zagładzie Żydów.
  • Jan Rodowicz „Anoda” (1923 –1949) Jan Rodowicz „Anoda” (1923 –1949) Jan Rodowicz „Anoda” to legenda Szarych Szeregów. Nazywano go ułanem batalionu „Zośka”. Był uczestnikiem słynnej akcji pod Arsenałem i wielu innych działań dywersyjnych. Należał do pierwszego pokolenia, które przyszło na świat w wolnej II Rzeczypospolitej i które musiało stoczyć walkę z dwoma okupantami. Był jednym z ludzi, o których przez długie lata mówiło się tylko szeptem...
  • Stefan Starzyński (1893-1939) Stefan Starzyński (1893-1939) 27 października 1939 roku gestapo aresztowało Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy, komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Zapraszamy do lektury broszury, wydanej w serii „Patroni naszych ulic".
  • Janusz Korczak (1878 [1879]-1942) Janusz Korczak (1878 [1879]-1942) „Jestem mistrzem ekonomii wysiłku…” – napisał o sobie Ja­nusz Korczak w styczniu 1942 r. Zdanie to, wplecione w oficjalny tekst kierowany do władz, może być streszczeniem życia czło­wieka, którego bogatą biografię dałoby się podzielić na kilka nie­zależnych ludzkich historii.

Wybierz Strony