Publikacje

Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 1 (lipiec 1986 – maj 1989),

wybór, wstęp i opracowanie Antoni Dudek, (seria „Dokumenty”, t. 34)

Niniejszy tom ma na celu przybliżenie kilku zagadnień, które w dotychczasowych badaniach nad przełomem ustrojowym 1989 r. pozostawały słabiej udokumentowane źródłowo. W szczególności chodzi o stosunek władz ZSRR do przemian w Polsce, dojrzewanie ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego do rozpoczęcia reformy systemu politycznego oraz rolę, jaką w tym ostatnim procesie odegrały analizy tworzone przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 49571, od Data publikacji 03.06.2019