Publikacje

Mariusz Żuławnik, Polska prasa polityczno–informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939 - publikacja w formacie epub, pdf i mobi

Niniejsza książka jest pierwszą próbą syntetycznego ukazania dziejów prasy polityczno-informacyjnej na Mazowszu Północnym w Drugiej Rzeczypospolitej.

Autor opisał periodyki wydawane i rozpowszechniane w granicach ośmiu powiatów północnej części ówczesnego województwa warszawskiego, tj. w ciechanowskim, makowskim, mławskim, płockim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim i sierpeckim. Zaprezentował ich rozwój ilościowy, determinanty powstawania i przyczyny upadków poszczególnych tytułów, okres edycji oraz częstotliwość wydawniczą, a także scharakteryzował środowisko twórców prasowych.

Mariusz Żuławnik, Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939  (seria „Monografie”, t. 73)

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

Liczba wejść: 21544, od Data publikacji 18.12.2015