Nawigacja

Publikacje

Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954 – listopad 1956 - publikacja w formacie epub, pdf i mobi

Narastająca fala krytyki metod i działań bezpieki po ucieczce z Polski ppłk. J. Światły wymusiła konieczność przeprowadzenia reorganizacji aparatu bezpieczeństwa i doprowadziła do podziału MBP na dwie instytucje – MSW i KdsBP. Ten ostatni przejął wówczas zadania po zlikwidowanym Ministerstwie.

Lata 1954–1956 to nadal okres represji, ale także coraz silniejszego oporu społeczeństwa, który osiągnął swoje apogeum podczas tragicznych wydarzeń w Poznaniu.

Publikacja stanowi kontynuację edycji biuletynów MBP z lat 1946–1950 i zawiera materiały Gabinetu Przewodniczącego KdsBP. Biuletyny przeznaczone dla kierownictwa różnych struktur aparatu władzy dostarczają informacji o wydarzeniach – ważnych z punktu widzenia bezpieki – w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Polski Ludowej.

W serii „Dokumenty” publikowane są nieznane dotychczas materiały archiwalne dotyczące najnowszej historii Polski. Pokazują one różne formy represji, jakich obywatele polscy doświadczyli w latach 1939–1989 ze strony władz nazistowskich i komunistycznych, oraz zorganizowane i spontaniczne przejawy oporu społecznego.

Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954 – listopad 1956, wstęp Mirosław Filipiak, opracowanie Wanda Chudzik, Mirosław Filipiak, Jakub Gołębiewski (seria „Dokumenty”, t.36)

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

Liczba wejść: 21313, od Data publikacji 18.01.2016
do góry