Publikacje

Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty - publikacja w formatach pdf, epub i mobi

Wybór, wstęp i opracowanie Adam Dziurok. Wydanie drugie, rozszerzone.

20 listopada 1945 r. formalnie zakończył funkcjonowanie Obóz Pracy w Świętochłowicach. Więźniów, którzy nie zostali zwolnieni przez prokuratora, przetransportowano do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie. Tam też trafiła dokumentacja obozowa, w tym 1855 aktów zgonów więźniów, podpisanych przez naczelnika Salomona Morela.

Od lutego 1945 r. do świętochłowickiego obozu trafiło blisko 6 tys. osób. Ze względu na rozmiary dokonanych tam zbrodni i liczbę zmarłych więźniów, historia obozu Zgoda stanowi jeden z ważniejszych epizodów powojennej historii Górnego Śląska.

Szerzej o funkcjonowaniu obozu można przeczytać w drugim wydaniu książki, zawierającej dokumenty obozowe, listy z prośbą o zwolnienie, relacje, a także postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko naczelnikowi obozu Salomonowi Morelowi oraz w sprawie zbrodni popełnionych w świętochłowickim obozie.

 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

 

Liczba wejść: 6408, od Data publikacji 19.11.2018