Nawigacja

Publikacje

Polska pod okupacją 1939–1945, tom 1

Prezentowane wydawnictwo, którego pierwszy tom w wersji pdf oddajemy wręce historyków dziejów najnowszych, powstało w celu publikacji wyników badań prowadzonych w ramach Centralnych Projektów Badawczych IPN – „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” oraz „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”.

Liczymy, że będą wśród nich studia i opracowania monograficzne, które przyniosą nowe ustalenia i interpretacje oraz wypełnią dostrzeżone luki w wiedzy dotyczącej okupacji ziempaństwa polskiego, przedstawiając zagadnienia dotychczas niezbadane bądź opisane niedostatecznie, a także pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowego stanu wiedzy w tej tematyce. W poszczególnych tomach wydawnictwa będą publikowane studia, materiały źródłowe, krytyczne omówienia stanu badań w danej problematyce oraz przeglądy literatury obcojęzycznej, związanej z dziejamiziem polskich pod okupacją w latach 1939–1945. Dopuszczamy możliwość publikacji wyników badań dotyczących wydarzeń dziejących się poza obszarem ziem polskich, a będących konsekwencją ich okupacji, przede wszystkim losów obywateli polskich aresztowanych na terytorium okupowanej Rzeczypospolitej, a następnie zamordowanych lub więzionych w Niemczech lub ZSRS, jak również jeńców wojennychi uchodźców. Planujemy zamieszczać również studia poświęcone takim zagadnieniom, jak rozliczenie zbrodni niemieckich i karanie ich sprawców, a także biograficzne oraz z dziedziny historii historiografii.

Zapraszamy do obejrzenia promocji tomu 1 publikacji wydanej w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”.

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tomem publikacji.

Liczba wejść: 1644, od Data publikacji 10.09.2019
do góry