Publikacje

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956

SPROSTOWANIE:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, że w rozdziale drugim zatytułowanym „Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 (zestawienie tabelaryczne)” opracowania „Aparat Bezpieczeństwa w Polsce, Kadra Kierownicza, tom I” pod redakcją naukową dr Krzysztofa Szwagrzyka w przypisie nr 19 na stronie 79 znalazła się błędna informacja, że Dyrektor Departamentu II w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego płk Rubinsztein Leon (Leiba) syn Mojżesza zmarł w dniu 23 października 1993 r. w Warszawie. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prostuje, że Dyrektor Departamentu II w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego płk Rubinsztein Leon (Leiba) syn Mojżesza zmarł 16 września 1961 r.

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 86579, od Data publikacji 04.09.2008