Szkoła Historii Najnowszej

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty,

pod red. Łukasza Kamińskiego i Tomasza Kozłowskiego, Warszawa 2010, 220 s.

Książka zawiera materiały III Letniej Szkoły Historii Najnowszej, zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 7–12 września 2009 roku
 
SPIS TREŚCI

•Wstęp – Lukasz Kamiński, Tomasz Kozlowski

•Wykaz skrótów

• Olena Humeniuk
Ukraińska emigracja studencka w Polsce w latach 1920-1930

• Wojciech Marciniak
Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w aktach Związku Patriotow Polskich

• Katarzyna Florczyk
Modelowy wizerunek kobiety w propagandzie okresu stalinowskiego w Polsce

• Justyna Kańczukowska
Propaganda komunistyczna w okresie stalinowskim i w czasie stanu wojennego wobec Rozgłosni Polskiej Radia Wolna Europa. Próba porównania

• Jolanta Ślęzak
Wybrane aspekty polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w świetle karykatur zamieszczanych na łamach „Nowin Rzeszowskich” w latach 1949-1953

• Anna M. Jackowska
Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949-1951 o sowieckie obozy pracy

• Przemyslaw Gasztold-Seń
„Lewica” PZPR, Działalność Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość” w latach 1981-1983

• Michal Białkowski
Laikat katolicki wobec bezpieki na przykładzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-1989/1990)

• Pawel Knap
„Budujemy żywe kościoły”. Zarys problematyki budownictwa sakralnego w powojennym Szczecinie

• Lukasz P. Matyjasiak
Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju (1950-/953)

• Michal Siedziako
Powstanie i rozwój działalności Szczecińskiego Klubu Katolików (do 13 grudnia 1981 r.)

• Diana Maksimiuk
O rozliczaniu stalinowskich sędziów na fali „odwilży” 1956 r.

• Natalia Jarska
Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956-1966

• Sylwia Galij-Skarbińska
Obszar działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1970-1975

• Tomasz Kozłowski
Więziennictwo dekady Gierka

• Kinga Warchoł
Powstawanie gminnych i wiejskich kól NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w województwie rzeszowskim

• Jan Olaszek
Informacja i publicystyka w prasie podziemnej Solidarności na przykładzie tygodnika „Wola” (1982-1989)

• Przemysław Stępień
Kościół łódzki w obronie represjonowanych w stanie wojennym

•Indeks osób
 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 42737, od Data publikacji 15.10.2013