Szkoła Historii Najnowszej

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty,

pod redakcją Natalii Jarskiej i Tomasza Kozłowskiego, wstęp Łukasz Kamiński, Warszawa 2011, 248 s.

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Nowym Mieście nad Pilicą, 13–18 września 2010 roku

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

SPOŁECZEŃSTWO

Tomasz Kędra
Czynniki wpływające na nastroje społeczne ludności polskiej osiadłej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950

Natalia Jarska
Praca kobiet w kopalniach 1945–1957 – polityka zatrudnienia a rzeczywistość społeczna

Paweł Knap
Big-beat i co dalej? Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie (1962–1963) na łamach popularnych czasopism

Michał Jarmuż
Problemy mieszkaniowe Polaków w latach siedemdziesiątych w świetle dokumentów osobistych

Grzegorz Kowal
Internowani w Grodkowie 1981–1982

PAMIĘĆ

Paulina Kusz
II wojna światowa i akcja „Wisła” we wspomnieniach mieszkańców Bieszczadów

Piotr Grzelczak
„Nie można dopuścić do najmniejszej awarii”. Władze partyjne w Poznaniu wobec pierwszej rocznicy Czerwca ’56

PRAWO I STRUKTURY

Michał Arndt
Przestępstwa przeciwko powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w polskim prawie karnym (do 1969 roku)

Katarzyna Zawadka
Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948–1956 – struktura i funkcjonowanie

Łukasz Bednarski
Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec kombatantów lubelskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w 1957 roku

Agnieszka Watoła
Geneza i działalność Zrzeszenia Prawników Demokratów (Zrzeszenia Prawników Polskich) oraz jego wpływ na postawy sędziów w latach 1945–1956

Łukasz Wolak
Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945–1970

LUDZIE I IDEE

Tomasz Siewierski
Popularność badań nad dziejami gospodarczymi jako fenomen polskiej historiografii lat 1949–1956. Próba nakreślenia przyczyn zjawiska

Przemysław Gasztold-Seń
Oficer Korpusu Bezpieczeństwa, hagiograf Żydowskiego Związku Wojskowego, tropiciel „syjonizmu”. Powojenna działalność Tadeusza Bednarczyka

Magdalena Michalik-Sztumska
Stanisław Cat-Mackiewicz: redaktor i publicysta czasopisma „Lwów i Wilno” (1946–1950)

Dorota Lewsza
Wybrane aspekty religijne, polityczne i literackie w powojennej publicystyce Jerzego Zawieyskiego

ANALIZY ŹRÓDŁOZNAWCZE

Michał Przeperski
„Monachijski OBOP”. Badania sondażowe Departamentu Badania Słuchalności RWE (1962–1969)

Grzegorz Wołk
Prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – przyczynek do bibliografii

Jan Olaszek
Dokumenty SB jako źródło do badania podziemnej prasy (wybrane przykłady)

 

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 43394, od Data publikacji 15.10.2013