Dzieje się

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza dla książki Pawła Kowala „Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989”.

Do tegorocznej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza nominowano pięć książek, w tym trzy, których wydawcą lub koedytorem jest Instytut Pamięci Narodowej:

Marta Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 2012

Agnieszka Jaczyńska, Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943, Lublin 2012

Paweł Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, Warszawa 2012

17 września 2013 roku przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody, za publikacje: dr. Bartosza Kaliskiego Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012 oraz dr. Pawła Kowala Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, ISP PAN, IPN i Trio, Warszawa 2012.

W książce Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 dr. Paweł Kowal analizuje wybrane aspekty polityki ekipy gen. Jaruzelskiego, próbując udowodnić, że w działaniach podjętych pod koniec istnienia komunizmu tkwiły źródła wielu kluczowych problemów państwa, które powstało na gruzach PRL. W atmosferze pierestrojki i głasnosti dokonywano zmian personalnych w partii, planowano reformy polityczne, drugi etap reformy gospodarczej, próbowano wciągnąć opozycję do współodpowiedzialności za niepowodzenia rządzących i osłabienia jej i tak kiepskiej pozycji. Te działania reformatorskie wzmocniły służby specjalne, wojsko i milicję. Ikonami tych zmian byli: Jaruzelski, Kiszczak i Urban.

Liczba wejść: 23479, od Data publikacji 17.09.2013