Nawigacja

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

PRZYTARSKI Franciszek

PRZYTARSKI Franciszek, urodzony 16 grudnia 1913 r. w Małek Cerkwicy. Syn Leonarda i Franciszki z d. Łęckiej. Miał czworo rodzeństwa. Był uczniem szkoły powszechnej i protogimnazjum w Toruniu. W czerwcu 1923 r. wstąpił tam do państwowego gimnazjum klasycznego. W 1928 r. przeniósł się do gimnazjum w Chojnicach, później do Kościerzyny. 15 czerwca 1932 r. zdał maturę. W sierpniu 1932 r. powołano go do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii. W czerwcu 1933 r. ukończył szkołę w stopniu plutonowego podchorążego. Dowodził plutonem łączności 16. pułku ułanów, szkolenie zakończył w stopniu wachmistrza podchorążego. Został mianowany podporucznikiem rezerwy ze starszeństwem 1 stycznia 1935 r. Podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego im. A. Mickiewicza. Należał do Sodalicji Mariańskiej. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 13/5, później przy św. Marcina 74. W 1936 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 16. pułku ułanów. W 1937 r. przydzielono go do 18. pułku ułanów. We wrześniu 1939 r. powołano go do Ośrodka Zapasowego Pomorskiej Brygady Kawalerii. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 029/4. Wywieziono go z obozu około 14 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3155.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 63-64;

XXIII. Ppor. rez. Franciszek PRZYTARSKI (ur. 1913) (AM 3155)

Znaleziono – AM: Führerschein, Pers.-Ausweis, Postkarten, Rgt.-Abz., Medaillon (prawo jazdy, dowód osobisty, karta pocztowa, odznaka pułkowa, medalik)
 
1. Dowód osobisty
 
Kartonowy dowód osobisty zachowany w dobrym stanie
(11,8 x 8,2 cm, 4 s., akc. 5/2)
 
[s. 1] Województwo Pomorskie/ Powiat Sępoleński / Gmina Kamień Pomorski / Dowód osobisty / Ser. D No 181374
[s. 2] Nr 1/10/37 / Nazwisko Przytarski / Imię Franciszek / Data urodzenia 16. grudnia 1913 / Miejsce urodzenia Mała Cerkwica / pow. Sępolno / Zawód student / Wzrost 170 cm / Twarz owalna / Włosy czarne / Oczy c.-piwne / Znaki szczególne żadne / Wydany dnia 16 września 1937 r. / [podpis nieczytelny]
[s. 3] [Ślad po fotografii odbitej nieznacznie na s. 2] Własnoręczny podpis osoby wyszczególnionej w dowodzie / Franciszek Przytarski / Stosownie do art. 19 [---] zaświadczam, że wymieniony w ninejszym dowodzie / p. Franciszek Przytarski / jest obywatelem (ką) polskim (ą) co zostało stwierdzone / na podstawie przedłożonych / dokumentów / Urząd / Nr 5977 / Dnia 17-IX-1937 / [podpis nieczytelny]
[s. 4] [Drukowany wyciąg z art. 18 i 19 rozporządzenia Prezydenta R.P]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 03155 / I
 
2. Pozwolenie dla kierowcy
 
Dobrze zachowane, kartonowe pozwolenie na prowadzenie samochodu
(8 x 11 cm, 2 s., akc. 5/1)
 
[s. 1] Pozwolenie / dla kierowcy niezawodowego / Nr Z.Z. I.812 / Wydane na zasadzie upoważnienia Ministra Komunikacji w porozumieniu / z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. D. R. 128/1 / P. Przytarski Franciszek / jest upoważniony / do prowadzenia samochodów - / nie przeznaczonych do przewozów zarobkowych / Poznań dnia 24. lipca 19 39 r. / Automobilklub Polski / [stempel nieczytelny] / L. blankietu 748
[s. 2] Adres kierowcy / Poznań / ul. św. Marcin 74 m. 6 / [ślady po fotografii]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 03155 / II
 
3. Odznaka 18 Pułku Ułanów
 
Odznaka 18 Pułku Ułanów, znaczne odpryski emalii
(akc. 12/6)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (narożnik koperty) z numerem 03155 / IV
 
4. Medalik
 
Medalik “Sodalicji Mariańskiej” z kółeczkiem
(średnica 2,5 cm, akc. 13/13)
 
[rewers: postać modlącego się oraz napis:] Sodalicja Marjańska
[awers: wizerunek M.B.Częstochowskiej oraz napis wersalikami:] Królowo Polski módl się za nami
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 03155 / V
 • # #1
  # #1
 • # #2
  # #2
 • # #3
  # #3
 • # #4
  # #4
 • # #5
  # #5
 • # #6
  # #6
 • # #7
  # #7
 • # #8
  # #8
 • # #9
  # #9
Liczba wejść: 40694, od Data publikacji 08.04.2010
do góry