Nawigacja

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

SADOWSKI Jan

SADOWSKI Jan I, urodzony 12 maja 1890 r. we Wzdowie, pow. Brzozów. Syn Wojciecha i Marii z d. Mazur. Uczęszczał do gimnazjum w Sanoku. Działał w młodzieżowej organizacji konspiracyjnej „W” szkolącej w posługiwaniu się bronią. Był instruktorem 17. Drużyny Strzeleckiej. W sierpniu 1914 r. wstąpił do 5. pułku piechoty Legionów. Wałczył pod Sitowiczami, Hulewiczami, Rutką Sitowicką, Optową, Kostiuchnówką, Wólką Gałuzyjską, Jabłonkowem. Bral udział w atakach pod Kuklami, Kamieniuchą i Miedwieżami Wielkimi. Został awansowany do stopnia sierżanta. 4 lipca 1916 r. wyróżnił się w uporczywej obronie „Reduty Piłsudskiego” pod Kostiuchnówką. Od grudnia 1916 do lutego 1918 r. służył w Stacji Zbornej Legionów Polskich w Piotrkowie Trybunalskim. Brał udział w walkach frontowych wojny polsko-bolszewickiej. W sierpniu 1919 r. przeniesiono go do Powiatowej Komendy Uzupełnień we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1919 r. został mianowany podporucznikiem. W 1920 r. przeniesiono go do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza. W 1921 r. został awansowany na stopień porucznika. W 1923 r. był referentem Oddziału V Sztabu Generalnego. Został awansowany na stopień kapitana. Dowodził kompanią, później był kwatermistrzem w 63. pułku piechoty. W 1928 r. przeniesiono go do 8 pułku piechoty Legionów. W 1929 r. został awansowany do stopnia majora. W 1932 r. był komendantem placu w Lidzie, później dowodził batalionem w 76. pułku piechoty. W 1933 r. przeniesiono go na stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach. Mieszkał przy Jagiellońskiej 2. W listopadzie 1935 r. przeszedł w stan spoczynku. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany na stanowisko komendanta placu w Lidzie. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/2 z 6 kwietnia 1940 r. Wywieziono go z obozu 12 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3408.
Odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari (za walki pod Kostiuchnówką w 1916 r.), Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi.
Był żonaty, miał dwie córki: Barbarę Janinę i Krystynę Zofię.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 65-66;

 

XXV. Mjr Jan SADOWSKI (ur. 1890) (AM 3408)
 
Znaleziono – AM: Offiz.-Ausweis (legitymacja oficerska)
 
1. Legitymacja osobista
 
Zniszczona legitymacja osobista w twardej oprawie (czerwone płótno z tłoczonym orłem)
(10 x 6,8 cm, 6 s., akc. 3/12, fot.: 8,5 x 6 i 6 x 4 cm, kartka: 11 x 8 cm)
 
[s. 1] Ministerstwo Spraw Wojskowych / Legitymacja osobista / Nr 101
[s. 2] [Ślad po fotografii odbitej częściowo na s. 3] / [Ślady dwóch okrągłych pieczęci:] [...] Siedlce / Podpis właściciela legitymacji Sadowski Jan
[s. 3] Imię i nazwisko Jan / Sadowski / stopień major / [...]
[s. 4] Posiadane ordery i odznaczenia / 1. Virtuti Militari V kl. / 2. Krzyż Walecznych po raz 3 / M[edal Pamiąt]kowy [...] wojnę / [...]ysk. Niepodl. / [...]ści / podpis Komendanta P.K.U. / [Powiatowy Komendant Uzupełnień / Trojan[1] kpt.
[s. 5] Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 193... r. / Powiatowy Komendant Uzupełnień / Trojan kpt. / [okrągła pieczęć:] P.K.U. Siedlce / Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 193... r. / Podpis Komendanta P.K.U. / [okrągła pieczęć:] P.K.U. Brześć n/B
[s. 6] Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 1938 r. / Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 1939 r. Powiatowy Komendant Uzupełnień / Matarewicz[2] ppłk. / [okrągła pieczęć:] K.R.U. Brześć n.B.
 
[do legitymacji dołączone dwie, nieczytelne fotografie oraz kartka papieru]


[1] Mjr Stanisław Ignacy Trojan (ur. 1894), syn Kaspra i Franciszki z Napiórkowskich, od 1918 w WP, służył m. in. w 14 PP i KOP, od 1935 PKU Siedlce, w kampanii wrześniowej w składzie siedleckiego 22 PP, więziony w Kozielsku, wywieziony z obozu na podstawie listy nr 015/2 7 IV 1940 i zamordowany w Katyniu w dniu następnym (CAW AP 897, GK 1943, nr 95 (23 IV), WO, s. 5; WPH 1990, nr 3-4; Księga, s. 651).
[2] Ppłk piech. Antoni Mieczysław Matarewicz (ur. 1889), w 1932 komendant PKU w Wołkowysku.
 • # #1
  # #1
 • # #2
  # #2
 • # #3
  # #3
 • # #4
  # #4
 • # #5
  # #5
 • # #6
  # #6
 • # #7
  # #7
 • # #8
  # #8
Liczba wejść: 40522, od Data publikacji 08.04.2010
do góry