Nawigacja

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

SOKOŁOWSKI Józef

SOKOŁOWSKI Józef IV, urodzony 28 lipca 1891 r. w Paleńczycach, woj. kijowskie. Syn Ignacego (agronoma) i Adeli z d. Szelepińskiej. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Kijowie. Konspiracyjnie uzupełniał wiedzę z zakresu literatury i historii Polski. W 1913 r. został powołany do armii rosyjskiej. Po szkoleniu unitarnym i ukończeniu pułkowej szkoły podoficerskiej skierowano go na stanowisko dowódcy plutonu piechoty na front zachodni. W połowie lipca 1914 r. został ranny. Mianowano go podporucznikiem. Po sześciu miesiącach został awansowany na stopień porucznika. W pierwszych tygodniach 1917 r. ponownie był ranny. Po wybuchu rewolucji lutowej przeniesiono go do pułku zapasowego w Biełgorodzie, gdzie tworzył zapasowy dywizjon kawalerii dla oddziałów polskich. Wraz z dywizjonem przeszedł do 1. pułku ułanów na froncie polsko-bolszewickim. Został zweryfikowany w stopniu rotmistrza. W lipcu i sierpniu 1920 r. dowodził jednocześnie oddziałem sztabowym, pododdziałem taczanek i pododdziałem łączności 108. pułku ułanów. Po powrocie do 1. pułku ułanów objął stanowisko dowódcy szwadronu karabinów maszynowych. W 1923 r. ukończył dziewięciomiesięczny kurs w Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu i pięciotygodniowy kurs oficerów sztabowych w Rembertowie. 1 listopada 1924 r. objął stanowisko komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii przy 4. Brygadzie Kawalerii. 1 lipca 1925 r. został awansowany na stopień majora i przeniesiony do 10. pułku ułanów litewskich w Białymstoku. Wkrótce przeniesiono go na stanowisko dowódcy szwadronu pionierów 1. Dywizji Kawalerii. W czerwcu 1927 r. został przeniesiony na stanowisko kwatermistrza 22. pułku ułanów. W lipcu 1929 r. mianowano go zastępcą dowódcy 21. pułku ułanów. Od kwietnia 1930 r. był rejonowym inspektorem koni w Tarnopolu. W kwietniu 1933 r. przeniesiono go do dyspozycji Dowódcy Okręgu Korpusu VI. 31 lipca 1934 r. przeszedł w stan spoczynku. Mieszkał w Tarnopolu. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 017. Wywieziono go z obozu 8 lub 9 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3439.
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, francuskim Medaile Interalliee.
Był żonaty z Jadwigą Kownacką, miał córkę.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 68-69;

 

XXVII. Mjr Józef SOKOŁOWSKI (ur. 1891) (AM 3439)
 
Znaleziono – AM: 2 Ausweise, Diplom (2 legitymacje, dyplom); GK: legitymacja odznaki pamiątkowej 1 p. ułanów im. Bolesława Mościckiego, legitymacja odznaki 21 p. ułanów Nadwiślańskich i legitymacja odznaki 1 p. Pionierów Wojsk POlskich
 
1. Legitymacja
 
Zniszczona na krawędziach, kartonowa legitymacja uprawniająca do noszenia odznaki pułkowej 21 Pułku Ułanów
(14 x 9 cm, k. 1, akc. 4/[2b])
 
21 p. Ułanów Nadwiślańskich / L 79 / Legitymacja / dla mjr. Sokołowskiego Józefa / upoważnionego do noszenia odznaki / pułkowej ofic. 21 p. Ułanów / Nadwiślańskich / Równe, dnia 18 sierpnia 193[...] / dowódca pułku [podpis i pieczęć nieczytelna]
 
2. Dyplom
 
Kartonowy dyplom uprawniający do noszenia oficerskiej odznaki pamiątkowej pułku 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
(9 x 13,5 cm, k. 1, akc. 4/[2a])
 
1-szy Pułk Ułanów Krechowieckich im. pułk. Bolesława Mościckiego[1] / Dyplom / Nr. 9. / na Oficerską Odznakę pamiątkową pułku / nadany Majorowi / Sokołowskiemu Józefowi / Rozkazem dziennym pułku Nr 306 z 15.XI [...] / Dowódca pułku [podpis nieczytelny] / Augustów, d. 16/XI 1929 r.
 
3. Legitymacja
 
Dobrze zachowana legitymacja upoważniająca do noszenia Odznaki Pamiątkowej Szwadronu Pionierów
(11 x 8 cm, 4 s., akc. 4/2)
 
[s. 1] Legitymacja / Nr. 5
[s. 2-3] Dowódca / 1. Szwadronu Pionierów Białystok dnia 19 III 1933 / Niniejszym upoważniam P. Majora / Józefa Sokołowskiego do noszenia “Odznaki / Pamiątkowej Szwadronu Pionierów” za nr. 5 / nadanej mu w myśl Statutów § pkt. 4 / rozk. dz. nr. 86/33 / Dowódca szwadronu / [podpis i pieczęć nieczytelne]
[s. 4 - tekst nieczytelny]


[1] Płk Bolesław Mościcki (1883-1918), oficer armii rosyjskiej, w lipcu 1917 dowódca polskiego Pułku Ułanów, 24 VII 1917 dowódca pułku w bitwie pod Krechowcami (obrona Stanisławowa przed maruderami rosyjskimi oraz wojskami niemiecko-austriackimi), przewodniczył delegacji do Rady Regencyjnej, zginął z rąk Ukraińców w drodze do Warszawy.

 

 • # #1
  # #1
 • # #2
  # #2
 • # #3
  # #3
 • # #4
  # #4
 • # #5
  # #5
 • # #6
  # #6
 • # #7
  # #7
Liczba wejść: 40574, od Data publikacji 08.04.2010
do góry