Kalendarium historyczne

Dokumenty z ZSRS

Wybrana dokumentacja dotycząca obozów jenieckich NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku uzyskana od władz radzieckich 13 kwietnia 1990 r.

Liczba wejść: 42805, od Data publikacji 13.04.2010