Nawigacja

Przegląd filmowy Echa Katynia

4. przegląd filmowy Echa Katynia

W dziewięciu miastach Instytut Pamięci Narodowej zorganizuje pokazy filmów o Zbrodni Katyńskiej oraz innych zbrodniach popełnionych w XX w. przez ludobójcze reżimy totalitarne. Filmy zostaną wyświetlone w ramach 4. przeglądu filmowego Echa Katynia.

 

 

Projekcje filmów połączone będą z dyskusjami na tematy powiązane ze zbrodniami, których dopuściły się – nie tylko w Katyniu - Związek Radziecki i współdziałające z nim w początkach II wojny światowej Niemcy hitlerowskie. W tym roku po raz pierwszy pokazy filmowe będą odbywać się nie tylko w Warszawie, ale także w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Szczecinie, Gdyni, Krakowie, Tarnowie i we Wrocławiu. Projekcje zaplanowane są na dni 10-12 kwietnia 2013 r. Na naszej stronie będziemy sukcesywnie zamieszczać programy i miejsca pokazów w poszczególnych miastach.

Przegląd ma charakter otwarty i jest skierowany do widzów, którzy ukończyli 14 rok życia. Wstęp jest bezpłatny.

 

  

  
  

  

 

Lista filmów wyświetlanych w ramach 4. przeglądu filmowego Echa Katynia:

1. Prawdziwa historia niechcianych pomników. Dolinka Katyńska – reż. Jacek Sawicki, Polska 1997  r., prod. TVP; film pokazujący ludzi zaangażowanych w walkę o prawdę o Katyniu i postawienie pierwszego pomnika katyńskiego na Powązkach.

   

    
    

   

2. Święty ogień – reż. Jarosław Mańka, Maciej Grabysa, Polska 2011 r. Autorzy filmu nawiązują do tragicznej historii Walentego Badylaka, który w akcie protestu wobec przemilczenia Zbrodni Katyńskiej przez władze PRL dokonał samospalenia na rynku w Krakowie.

     

     
     

     

3. Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy – reż. Mirosław Krzyszkowski, Dariusz Walusiak, produkcja Bogdan Wasztyl, Polska 2011 r. Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento i jest opowieścią o zbrodniach hitlerowskich dokonanych na Pomorzu w czasach II wojny światowej.

         

          
          

     

4. A very polish secret/A może tego nie wolno mówić… – reż. Jacek Petrycki, Polska/Wlk. Brytania 1988 r. To nakręcony w drugim obiegu w latach 80. film opowiadający o mieszkańcach Suwalszczyzny zamordowanych przez komunistów w 1945 r. w czasie tzw. obawy augustowskiej. Początkowo pokazywany był legalnie w Wielkiej Brytanii. W Polsce krążył w obiegu podziemnym.

           

            
            

       

5. Zbrodnia Katyńska – reż. Maciej Sieński, Polska 1991 r. Jeden z pierwszych filmów o Zbrodni Katyńskiej powstałych po upadku systemu komunistycznego w Polsce. W produkcji wykorzystano cenne materiały archiwalne. Autor w przejrzysty sposób przedstawił kontekst historyczny zbrodni.

           

              
              

             

6. NKWD i Gestapo. Braterstwo krwi – reż. Halina Samojłau, Białoruś 2009 r. Film pokazuje relacje łączące NKWD i Gestapo przy wspólnym likwidowaniu potencjalnych przeciwników systemu komunistycznego oraz faszystowskiego. Film wyprodukowany przez Telewizję Biełsat.

                 
                 

7. Widziałem kata – reż. Natalia Lobko, Rosja 2009 r. To drugi rosyjski film dotyczący Zbrodni Katyńskiej. Został zrealizowany przez niezależną reżyser i scenarzystkę z Moskwy. Autorka dedykowała go Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu. Produkcja powstała w ramach projektu „Rosja – Polska. Nowe spojrzenie”.

                                 

8. Kwatera Ł – reż. Arkadiusz Gołębiewski, Polska 2013 r. Autor pokazuje okoliczności prac ekshumacyjnych na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Przedstawia zaplecze prac związanych z przywracaniem pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego zamordowanych przez UB. Premierowy pokaz filmu odbył się 25 marca 2013 r. w Warszawie.

 

        
        
 
 

Programy pokazów w miastach:

 

Warszawa:


Projekcje filmów oraz dyskusje panelowe odbędą się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25.
Kontakt: Karol Wisłocki – karol.wislocki@ipn.gov.pl

Środa 10 kwietnia 2013:
17.30 Prawdziwa historia niechcianych pomników: Dolinka Katyńska - reż. Jacek Sawicki, Polska 1997 r.
18.00 Święty ogień – reż. Jarosław Mańka, Maciej Grabysa, Polska 2011 r.
18.30 dyskusja panelowa: prof. Adam Myjak, Witomiła Wołk-Jezierska, dr hab. Jacek Sawicki. Moderacja: dr Andrzej Zawistowski

Czwartek 11 kwietnia 2013:
17.30 Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy – reż. Mirosław Krzyszkowski, Dariusz Walusiak, Polska 2011 r.
18.10 A very polish secret/A może tego nie wolno mówić… - reż. Jacek Petrycki, Polska/Wlk. Brytania 1988 r.
18.50 Zbrodnia Katyńska – reż. Maciej Sieński, Polska 1991 r.
19.30 dyskusja panelowa: Jacek Petrycki, prok. Robert Kopydłowski, dr Waldemar Wilczewski. Moderacja: Karolina Wichowska

Piątek 12 kwietnia 2013:
17.30 NKWD i Gestapo – braterstwo krwi – reż. Halina Samojłau, prod. TV Belsat, Białoruś 2009 r.
18.00 Widziałem kata – reż. Natalia Lobko, Rosja 2009 r.
18.30 Kwatera Ł – reż. Arkadiusz Gołębiewski, Polska 2013 r.
19.15 dyskusja panelowa: prof. Tadeusz Wolsza, red. Piotr Skwieciński, red. Tadeusz Płużański. Moderacja: dr Łukasz Michalski


Rzeszów:


Projekcje filmów oraz prelekcja historyka odbędą się 12 kwietnia w kinie "Zorza" przy ul. 3-go Maja 28 w Rzeszowie. Będą odbywać się w dwóch blokach, o godzinie 8.00 oraz 11.00.
Kontakt: Katarzyna Kyc, 17 8606026, 17 8673028, katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

Piątek 12 kwietnia 2013:
8.00:
Zbrodnia Katyńska - reż. Maciej Sieński
Prawdziwa historia niechcianych pomników: Dolinka Katyńska - reż. Jacek Sawicki,
Święty ogień - reż. Jarosław Mańka, Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy - real. Mirosław Krzyszkowski

11.00:
Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy - real. M. Krzyszkowski
NKWD i Gestapo - braterstwo krwi - reż. H. Samojłau, prod. TV Bełsat.
 


Szczecin:


Pokazy filmów oraz panele dyskusyjne odbęda się w dniach 10-12 kwietnia w Klubie 13 Muz, Plac Żołnierza 2 w Szczecinie.
Kontakt: Grzegorz Czapski, grzegorz.czapski@ipn.gov.pl

Środa 10 kwietnia 2013:
17.30 Prawdziwa historia niechcianych pomników: Dolinka Katyńska - reż. Jacek Sawicki, Polska 1997 r.
18.00 Święty ogień – reż. Jarosław Mańka, Maciej Grabysa, Polska 2011 r.
18.30 dyskusja panelowa: dr Ewa Gruner-Żarnoch oraz Zbigniew Piasecki. Moderacja: Grzegorz Czapski

Czwartek 11 kwietnia 2013:
17.30 Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy – reż. Mirosław Krzyszkowski, Dariusz Walusiak, Polska 2011 r.
18.10 A very polish secret/A może tego nie wolno mówić… - reż. Jacek Petrycki, Polska/Wlk. Brytania 1988 r.
18.50 Zbrodnia Katyńska – reż. Maciej Sieński, Polska 1991 r.

Piątek 12 kwietnia 2013:
17.30 NKWD i Gestapo – braterstwo krwi – reż. Halina Samojłau, prod. TV Belsat, Białoruś 2009 r.
18.00 Widziałem kata – reż. Natalia Lobko, Rosja 2009 r.
18.30 Kwatera Ł – reż. Arkadiusz Gołębiewski, Polska 2013 r.


Białystok


Program przeglądu:
 
10 kwietnia (środa), godz. 12.00, Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku (ul. Broniewskiego 14) – inauguracja Przeglądu Filmowego
- projekcja filmu „Miałam ojca w wyobraźni” (reż. T. Piotrowski, 21 min., IPN 2012), pokaz dla uczniów.

11 kwietnia (czwartek) godz. 16.30, Kino „Ton” (Rynek Kościuszki 2) - „Zbrodnia Katyńska w PRL”
- „Prawdziwa historia niechcianych pomników. Dolinka Katyńska” (reż. J. Sawicki, 24 min., TVP 1997)
- „Święty ogień” (reż. J. Mańka, M. Grabysa, 26 min., 2011)
- „Zbrodnia Katyńska” (reż. M. Sieński, 40 min., Polska 1991)
 
Wstęp na wszystkie projekcje wolny.
 
12 kwietnia (piątek), godz. 16.30 Kino „Ton” (Rynek Kościuszki 2) -  „Nie tylko Katyń”
- „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy” (reż. M. Krzyszkowski, D.Walusiak, 40 min., 2011 r.)
- „A może tego nie wolno mówić…” (reż. J. Petrycki, 40 min., Polska/Wielka Brytania 1988)
- „Widziałem kata” (Rosja 2009)
 
Wstęp na wszystkie projekcje wolny.


Wrocław


W dniach 10 – 12 kwietnia br. w sali kinowej Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu (ul. Słubicka 29-33) odbędzie się 4. przegląd filmowy „Echa Katynia”. Seanse będą się rozpoczynały o godz. 13.00.

Każdego dnia przeglądu emitowane będą dwa filmy dokumentalne związane tematycznie ze zbrodnią katyńską oraz innymi zbrodniami dokonanymi w czasach II wojny światowej. Pokazom będą również towarzyszyć prelekcje historyków.
Organizatorami przeglądu są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Program 4. przeglądu filmowego „Echa Katynia”

Środa 10 kwietnia 2013:

13.00
Prawdziwa historia niechcianych pomników. Dolinka Katyńska, reż. J. Sawicki, 1997 r. (24 min.)
Święty ogień, reż. J. Mańka, M. Grabysa, 2011 r. (26 min.)
Prelekcja: dr Jerzy Kirszak – „Zbrodnia Katyńska w PRL”
Prowadzenie: Wojciech Trębacz

Czwartek 11 kwietnia 2013:

13.00
Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy, Realizacja: M. Krzyszkowski, D. Walusiak, 2011 r. (40 min.)
Zbrodnia Katyńska, reż. M. Sieński, 1991 r. (40 min.) 
Prelekcja: dr Daniel Koreś – „Nie tylko Katyń”
Prowadzenie: dr Stanisław A. Bogaczewicz

Piątek 12 kwietnia 2013:

13.00
Kwatera Ł, reż. A. Gołębiewski, 2013 r. (50 min.)
NKWD i Gestapo – braterstwo krwi, reż. H. Samojłau, 2009 r. ( 30 min.), film zrealizowany przez TV Bełsat.
Prelekcja: dr hab. Robert Klementowski – „Wiek XX, wiek zbrodni i zbrodniarzy”.
Prowadzenie: dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Wstęp wolny.


Kraków


Projekcje filmów odbędą się w kinie „Paradox” w Centrum Młodzieży im. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 w Krakowie. Godz. 12-14
W każdej z projekcji może wziąć udział 60 osób. Rezerwacji należy dokonywać  pod adresem e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

Środa 10 kwietnia 2013:

Zbrodnia katyńska – reż. M. Sieński
Prawdziwa historia niechcianych pomników: Dolinka Katyńska - reż. J. Sawicki
Święty ogień – reż. J. Mańka

Czwartek 11 kwietnia 2013:

Zbrodnia katyńska – reż. M. Sieński
Kwatera Ł – reż. A. Gołębiewski
Święty ogień – reż. J. Mańka

Piątek 12 kwietnia 2013:

Zbrodnia katyńska – reż. M. Sieński
Kwatera Ł – reż. A. Gołębiewski
Święty ogień – reż. J. Mańka


Gdynia


Pokaz filmów odbędzie się w Klubie Filmowym DKF Żyrafa w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 1.

Czwartek 11 kwietnia 2013:

17.00

Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy – reż. Mirosław Krzyszkowski, Dariusz Walusiak, produkcja Bogdan Wasztyl, Polska 2011 r.
A very polish secret/ A może tego nie wolno mówić… - reż. Jacek Petrycki, Polska/Wlk. Brytania 1988 r.
Zbrodnia Katyńska – reż. Maciej Sieński, Polska 1991 r.

Liczba miejsc ograniczona. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności pod nr. tel. 58 669 05 36 lub mailowo: izabela.brzezinska@ipn.gov.pl


Lublin


Kontakt: Agata Fijuth, agata.fijuth@ipn.gov.pl

15 kwietnia, godz. 14.00 (sala konferencyjno-wystawiennicza IPN, ul. Staszica 22A)

Otwarcie wystawy „Mogiły katyńskie” połączone z projekcją filmów „Zbrodnia katyńska” (reż. Maciej Sieński) oraz „NKWD i Gestapo. Braterstwo krwi” (reż. Halina Samojłau)

18 kwietnia, godz. 12.00 (sala konferencyjno-wystawiennicza IPN, ul. Staszica 22A)

Projekcja filmów:
„Zbrodnia katyńska” (reż. Maciej Sieński)
„NKWD i Gestapo. Braterstwo krwi” (reż. Halina Samojłau)
„Widziałem kata” (reż. Natalia Lobko)
„Kwatera Ł” (reż. Arkadiusz Gołębiewski)


Tarnów


Pokaz filmów odbędzie się w Pałacu Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24.

Środa 10.04.2013, godz. 11.00:

Zbrodnia Katyńska – reż. Maciej Sieński, prawa do filmu WFDiF, 1991 r.
Prawdziwa historia niechcianych pomników Dolinka Katyńska - reż. Jacek Sawicki, 1997 r.
Święty ogień – reż. Jarosław Mańka, Maciej Grabysa, 2011 r.

Czwartek 11.04.2013, godz. 11.00:

Pamięć. Tajemnica lasów Piaśnicy - realizacja: Mirosław Krzyszkowski, Dariusz Walusiak, produkcja Bogdan Wasztyl, 2011 r.
A very polish secret/A może tego nie wolno mówić… - Jacek Petrycki, 1988 r.

Piątek 12.04.2013, godz. 11.00:

NKWD i Gestapo – braterstwo krwi – reż. Halina Samojłau, film zrealizowany przez TV Belsat, 2009 r.,
Kwatera Ł. - reż. Arkadiusz Gołębiewski

 

Liczba wejść: 39526, od Data publikacji 20.03.2014
do góry