Nawigacja

Przegląd filmowy Echa Katynia

9. przegląd filmowy Echa Katynia

Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje 9. przegląd filmowy "Echa Katynia". Bezpłatne pokazy filmowe odbędą się w całej Polsce. W ramach tegorocznej edycji widzowie będą mogli obejrzeć 4 produkcje filmowe.

Echa Katynia to inicjatywa edukacyjna, a wstęp na imprezy przeglądowe jest bezpłatny. Wielu pokazom filmowym towarzyszą prelekcje historyczne, dyskusje z udziałem reżyserów, naukowców, dziennikarzy, producentów, a także członków Rodzin Ofiar Golgoty Wschodu.

Przegląd jest przygotowywany przez oddziały i delegatury IPN, ale mogą się do niego włączyć również inne ośrodki edukacyjne, kulturalne, oświatowe, instytucje gotowe podjąć idee przeglądu. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Ciskiem (tel.: +48 22 581 85 05, e-mail: Arkadiusz.Cisek@ipn.gov.pl). IPN, ponosząc także koszty tantiem, dostarczy Państwu nieodpłatnie kopie filmów (na płytach DVD), pozostawiając po Państwa stronie jedynie kwestię organizacji i promocji.

W roku 2018 uczestnicy Ech Katynia będą mogli obejrzeć następujące filmy:

 • „Rozstrzelać Polaków” (2017), scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria: Mirosław Majeran;
 • „Nie pamiętam” (2017), scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur;
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski;
 • „W jednej chwili…” (2018), realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała.

 

Wybrane do tegorocznej edycji produkcje stanowią swego rodzaju chronologiczny cykl opowieści o ludobójczych działaniach sowietów wobec naszych przodków. Od w istocie dopiero zapoznawanej „operacji polskiej” NKWD z lat 1937 – 1938, której ofiarą padło kilkaset tysięcy rodaków pozostawionych poza granicą ryską („Rozstrzelać Polaków”), poprzez Golgotę Wschodu czasu II wojny – Zbrodnię Katyńską i deportacje do łagrów („Nie pamiętam”), aż po niewysłowioną traumę Rodzin Ofiar sowieckiego komunizmu („Miałam Ojca w wyobraźni” i „W jednej chwili…”).

 

Plan 9 edycji przeglądu filmowego Echa Katynia w całej Polsce:

 

Białystok - 18 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 16.30, pokaz filmu "Rozstrzelać Polaków"
                 Przystanek Historia IPN, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku, ul. Warszawska 48

               - 20 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9.50, pokaz filmu "Rozstrzelać Polaków"
                 Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

Biskupiec – 12 kwietnia 2018 r., pokaz zamknięty filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran) dla uczniów Zespołu Szkół przy ul. Chrobrego 13

Bochnia – Miejski Dom Kultury w Bochni (sala kameralna) przy ul. Regis 1:

18 kwietnia 2018 r.:
od godz. 10.00 – dla uczniów – pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała )

od godz. 18.00 wstęp z komentarzem Dariusza Gorajczyka (O/IPN Kraków)o Zbrodni Katyńskiej oraz otwarty pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała ),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

19 kwietnia 2018 r.:
od godz. 10.00 – dla uczniów – pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała )

20 kwietnia 2018 r.:
od godz. 10.00 – dla uczniów – pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Bydgoszcz – 17 kwietnia 2018 r., kino „Jeremi” przy ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 13, pokazy i prelekcje w blokach:

   blok pierwszy, godz. 10.45 – 12.30

 • 10.45 – 11.10 przywitanie gości i prelekcja dr Przemysława Wójtowicza z Delegatury IPN w Bydgoszczy, pt. „Sowieckie zbrodnie na Polakach w latach 1937-1941”,
 • 11.10 – 11.35 film „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski,
 • 11.35 – 12.30 film „Nie pamiętam” (2017), scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur;

12.30 – 12.50 przerwa

   blok drugi, godz. 12.50 – 14.30

 • 12.50 – 13.20 przywitanie gości i prelekcja dr Przemysława Wójtowicza z Delegatury IPN w Bydgoszczy pt. „Sowieckie zbrodnie na Polakach w latach 1937-1941”,
 • 13.20 – 14.15 film „Rozstrzelać Polaków” (2017), scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria: Mirosław Majeran,
 • 14.15 – 14.30 „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, 2018),  etiuda BEN IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej

Bydgoszcz – 23 kwietnia 2018 r., Aula Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12, w porządku:

 • 16.00 – 16.05 przywitanie gości i wprowadzenie, dr Kamila Churska-Wołoszczak z Delegatury IPN w Bydgoszczy,
 • 16.05 – 16.35 prelekcja prof. Tadeusza Wolszy (członka Kolegium IPN) dot. Zbrodni Katyńskiej,
 • 16.35 – 17.00 film „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski,
 • 17.00 – 17.55 film „Nie pamiętam” (2017), scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur,
 • 17.55 – 18.50 film „Rozstrzelać Polaków” (2017), scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria: Mirosław Majeran,
 • 18.50 – 19.05 „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, 2018), etiuda BEN IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej

Częstochowa – 25 kwietnia 2018 r., Zespół Szkół Technicznych; pokaz filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur), „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran) i „W jednej chwili…” (realizacja: Rafał Pękała, Konrad Starczewski)

Derby (W. Brytania) – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Derby:

   15 kwietnia 2018, początek godz. 16.00, pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur)

    22 kwietnia 2018, początek godz. 16.00, pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur)

Elbląg – 18 kwietnia 2018 r., Przystanek Historia IPN przy ul. Mierosławskiego 5:

    blok dla uczniów, pokaz filmów:

 • 11.00 – „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • 11.25 – „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Zgłoszenia klas szkolnych pragnących uczestniczyć w bloku uczniowskim przyjmuje Artur Chomicz (artur.chomicz@ipn.gov.pl).

    blok otwarty, pokaz filmów:

 • 17.00 – „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • 17.55 – „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur)

Ełk - 26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 19.00, pokaz filmu "Miałam ojca w wyobraźni"
Przystanek Historia Ełk, Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej, ul. Plac Katedralny 1

Gdańsk – 18 kwietnia 2018 r., siedziba O/IPN Gdańsk przy al. Grunwaldzkiej 216:

    blok dla uczniów, poprzedzone krótką prelekcją pokazy filmów:

 • 11.00 – „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • 11.25 – „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • 12.20 – „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • 13.15 – „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda produkcji IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej)

Zgłoszenia klas szkolnych pragnących uczestniczyć w bloku uczniowskim przyjmuje Artur Chomicz (artur.chomicz@ipn.gov.pl).

    blok otwarty, poprzedzone krótką prelekcją pokazy filmów:

 • 17.00 – „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • 17.25 – „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • 18.20 – „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • 19.15 – „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda produkcji IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej)

Gliwice – 25 kwietnia 2018 r., pokaz zamknięty (dla żołnierzy jednostki wojskowej) pokaz filmu „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur)

Gorzów Wielkopolski – 25 kwietnia 2018 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107, od godz. 12.00 pokazy filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Grodzisk Mazowiecki – 20 kwietnia 2018 r., Miejski Dom Kultury; pokaz zamknięty filmu „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur) wraz z wykładem na temat Zbrodni Katyńskiej

Grodzisk Wielkopolski – 9 maja 2018 r. [w ramach większych uroczystości], godz. 12:00 odsłonięcie Miejsca Pamięci, Marsz Pamięci pod Pomnik Wdzięczności, przejście do Centrum Kultury RONDO przy ul. Kolejowej 12, tam wykład lokalnego historyka o Katyńczykach z Grodziska i pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Jaworzno – 17 kwietnia 2018 r., Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Parkowej 8:

    blok dla uczniów, od godz. 10.00 pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda produkcji IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej)

    blok otwarty, od. godz. 17.00 pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda produkcji IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej)

Jerzmanowice – 12 kwietnia 2018, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Szkolnej 2, od godz. 12.00 – dla uczniów – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Kalwaria Zebrzydowska – 13 kwietnia 2018, Sala Widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Broniewskiego 3:
od godz. 10.00 – dla uczniów – prelekcja Dariusza Gorajczyka (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

od godz. 18.00 otwarty pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Katowice – 26 kwietnia 2018 r., Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN przy ul. św. Jana 10 (III p.); od godz. 16.00 pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda produkcji IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej)

Kazimierza Wielka – 12 kwietnia 2018 r. [w ramach obchodów 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej], sala widowiskowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej, między innymi pokaz filmu „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski)

Kluczbork – 24 i 25 maja 2018, I LO przy ul. Mickiewicza 10, zamknięte (dla uczniów) pokazy filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski) i „W jednej chwili…” (2018, realizacja: Rafała Pękała, Konrad Starczewski)

Koszalin – 25 kwietnia 2018 r., Koszalińska Biblioteka Publiczna przy pl. Polonii 1, pokaz zamknięty (dla uczniów szkół średnich) filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur) oraz „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran)

Kraków – 5 kwietnia 2018, kino „Paradox” w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38, od godz. 12.00 – dla uczniów – prelekcja Dariusza Gorajczyka (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Kraków – 13 kwietnia 2018, Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia" przy ul. Dunajewskiego 8, od godz. 17.00 wstęp z komentarzem Dariusza Gorajczyka (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz otwarty pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Kwidzyn – 20 kwietnia 2018 r., Kwidzyńskie Centrum Kultury, od 16.15 do 18.45 pokaz otwarty filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur) oraz „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran)

Łomża - 18 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 16.30, pokaz filmu "Nie pamiętam"
Przystanek Historia IPN, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, ul . Dworna 22 c

Łosice – 18 kwietnia 2018 r., organizowany przez Urząd Miasta i Gminy
w Łosicach w Łosickim Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego 4 pokaz filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Łódź – 17 kwietnia 2018 r., Muzeum Kinematografii przy pl. L. Kaczyńskiego 1; pokazy filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran), poprzedzone prelekcją Pawła Kowalskiego (OBEN IPN Łódź) na temat historii dochodzenia do prawdy o zbrodni katyńskiej i tzw. operacji polskiej

 1. propozycja dla szkół, godz. 12.00 – 14.00,
 2. propozycja dla wszystkich, godz. 17.00 – 19.00

Nowe Miasto Lubawskie – 9 kwietnia 2018 r., Zespół Szkół im. C. K. Norwida; pokaz zamknięty dla uczniów filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Nowy Sącz – Muzeum Okręgowe Dom Gotycki przy ul. Lwowskiej 3:

17 kwietnia 2018 r.:
od godz. 9.00 – dla uczniów – pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

18 kwietnia 2018 r.:
od godz. 9.00 – dla uczniów – pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Olkusz – Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Francesco Nullo 32:

16 kwietnia 2018 r.:
od godz. 12.00 – dla uczniów – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

19 kwietnia 2018 r.:
od godz. 18.00 – dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

23 kwietnia 2018 r.:
od godz. 9.00 – dla uczniów – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

26 kwietnia 2018 r.:
od godz. 18.00 – dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Olsztyn – 17 kwietnia 2018 r., Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Bałtyckiej 37; pokaz zamknięty dla uczniów filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

             – 17 maja 2018 r., Przystanek Historia IPN (w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej przy ul. Kopernika 47); pokaz otwarty filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran), początek godz. 18.00

             – 21 maja 2018, XII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bałtyckiej 4, zamknięty (dla uczniów) pokaz filmu „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran)

Opole – 16 maja 2018, II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, zamknięty (dla uczniów) pokaz filmu „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski)

Ostrołęka – 30 kwietnia 2018 r., Miejski Dom Kultury; pokaz zamknięty filmu „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur) wraz z wykładem na temat Zbrodni Katyńskiej

Ostrów Mazowiecka – 16 kwietnia 2018 r., Miejski Dom Kultury; pokaz zamknięty filmu „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur) wraz z wykładem na temat Zbrodni Katyńskiej

Poznań – 16 kwietnia 2018 r., kino „Rialto” przy ul. Dąbrowskiego 38:

    blok dla młodzieży, godz. 9.00 – 12.00, pokazy filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

    blok dla dorosłych, godz. 15.00 – 18.00, pokazy filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Pruszków – 7 kwietnia 2018 r., Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8a; pokaz otwarty filmu „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur), początek o godz. 18.00

Przeginia – 11 kwietnia 2018, Szkoła Podstawowa nr 2 – Przeginia 403, od godz. 12.00 – dla uczniów – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Przywidz – 17 kwietnia 2018 r., Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Ulenberga 10; pokaz otwarty filmów:

 • 17.00 – „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda produkcji IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej),
 • 17.15 – „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Radziłów – sala Centrum Kultury, otwarte pokazy filmów:

 • 6 maja 2018 r., od godz. 20.00, „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran);
 • 9 maja 2018 r., od godz. 12.15, „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski);
 • 10 maja 2018 r., od godz. 9.15, „W jednej chwili…” (2018, realizacja: Rafała Pękała, Konrad Starczewski);
 • 11 maja 2018 r., od godz. 20.00, „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur), „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski) oraz „W jednej chwili…” (2018, realizacja: Rafała Pękała, Konrad Starczewski);
 • 16 maja 2018 r., od godz. 12.15, „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski);
 • 17 maja 2018 r., od godz. 9.15, „W jednej chwili…” (2018, realizacja: Rafała Pękała, Konrad Starczewski)

Ruciane – Nida – 20 kwietnia 2018 r., Miejski Dom Kultury przy ul. Gwarnej 2, pokaz zamknięty (dla uczniów miejscowych szkół średnich) pokaz filmu „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran)

Rybie – 22 kwietnia 2018 r., Świetlica Środowiskowa Świetlik przy ul.  Spokojnej 23, od. godz. 17.00 otwarty pokaz filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur), „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran) oraz „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Rzeszów – 13 kwietnia 2018 r., sala konferencyjna O/IPN Rzeszów
przy ul. Szopena 23:

    blok godz. 10.00 – 12.30:

 • godz. 10.00 – 10.40 prelekcja Katarzyny Kyc (OBEN IPN Rzeszów) „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie”,
 • godz. 10.40 – 11.05 pokaz filmu „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • godz. 11.10 – 11.25 pokaz etiudy „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • godz. 11.30 – 12.30 pokaz filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

    blok godz. 13.15 – 15.00:

 • godz. 13.15 – 14.00 prelekcja Katarzyny Kyc (OBEN IPN Rzeszów) "Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie",
 • godz. 14.00 – 15.00 pokaz filmu „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur)

Siedlce, 16 i 17 kwietnia 2018 r., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8 (Uwaga! Pokazy tylko dla uczniów):

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Starogard Gdański – 15 kwietnia 2018 r., Kościół św. Katarzyny (ul. Tczewska 3):

16.00 – prelekcja Piotra Szubarczyka (O/IPN Gdańsk),

17.00 – pokaz filmu „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski,

17.25 - „W jednej chwili…” (2018), realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała, etiuda BEN IPN opowiadająca historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej

Staszów – 10 maja 2018 r., sala widowiskowa Staszowskiego Ośrodka Kultury ul. Parkowej 6, od godz. 12.00: prelekcja pracownika Delegatury IPN w Kielcach, wystąpienie pani Jolanty Chmurowskiej, siostrzenicy mjr J. Franciszka Raczyńskiego, zamordowanego w Katyniu, oraz pokaz filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur), „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran) i „W jednej chwili…” (2018, realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Sułoszowa – 10 kwietnia 2018, Szkoła Podstawowa nr 2, Sułoszowa III przy ul. Olkuskiej 316, od godz. 10.00 – dla uczniów – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Suwałki, 10 kwietnia 2018 r., Areszt Śledczy, pokaz zamknięty filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur)

Suwałki, 10 kwietnia 2018 r., Przystanek Historia IPN i Muzeum Okręgowe
przy ul. T. Kościuszki 81, od godz. 17.00 pokaz otwarty filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Szczecin – 24 kwietnia 2018 r., kino „Zamek” przy ul. Korsarzy 34, od. godz. 12.00 otwarty pokaz filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur), „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran) oraz „W jednej chwili…” (2018, realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Warszawa, 16 – 18 kwietnia 2018 r., kino „Muranów”, ul. Gen. Andersa 5:

   16 kwietnia, początek godzina 18.00:

 •  pokaz filmu „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran), a po pokazie dyskusja pt. „<<Operacja polska>> NKWD – preludium Katynia” z udziałem:

         - Adama Hlebowicza (dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN),

         - prof. Mikołaja Iwanowa (Uniwersytet Opolski),

         - Sergiusza Kazimierczuka (Biuro Edukacji Narodowej IPN, moderator),

         - dr Tomasza Sommera (autor filmu);

    17 kwietnia, początek godzina 18.00:

 • pokaz filmu „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur), a po pokazie dyskusja pt. „Golgota Wschodu. Artysta wobec zła absolutnego”, z udziałem:

         - Maksymiliana Biskupskiego (rzeźba),

         - prof. Stanisława Kulona (rzeźba),

         - Adama Hlebowicza (dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, moderator),

         - Mirosława Mamczura;

   18 kwietnia, początek godzina 18.00:

 • pokazy filmów „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski) oraz „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała), a po nich rozmowa z Córkami Oficerów polskich zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej – „Katyń. Pozostały Rodziny”, moderuje dr Ewa Kowalska (Muzeum Katyńskie).

Wolbrom – Dom Kultury przy ul. Leśnej 2:

12 kwietnia 2018 r.:
od godz. 11.00 – dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

25 kwietnia 2018 r.:
od godz. 9.00 – dla uczniów – prelekcja Michała Masłowskiego (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

16 maja 2018 r.:
od godz. 9.00 – dla uczniów – prelekcja Pawła Naleźniaka (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Zator – Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia przy Placu Jana Matejki 1:

10 kwietnia 2018 r.:
od godz. 8.00 – dla uczniów – prelekcja Łukasza Płatka (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

od godz. 10.00 – dla uczniów – prelekcja Łukasza Płatka (O/IPN Kraków) o Zbrodni Katyńskiej oraz pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

od godz. 16.30 – dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych zainteresowanych – pokaz filmów:

 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała),
 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran)

Zielona Góra – 25 kwietnia 2018 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9:

    I blok, godz. 9.30 – 12.30, pokazy filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

    II blok, godz. 15.30 – 18.30, pokazy filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Zwierzyn – Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Strzeleckiej 3a, pokazy filmów: „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski), „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur), „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran) oraz „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała);

26 kwietnia 2018 r., pokaz otwarty od godz. 16.00;
27 kwietnia 2018 r., pokaz zamknięty dla uczniów

Koordynatorzy 9. Przeglądu:

arkadiusz.cisek@ipn.gov.pl  
karol.litwin@ipn.gov.pl

 • PLAKAT
  PLAKAT
Liczba wejść: 15630, od Data publikacji 16.04.2018
do góry